Nyheter

Kaxiga killar och duktiga flickor

Pojkar presterar sämre i skolan och ägnar mindre tid åt läxor än jämnåriga flickor. Och i Sverige är gapet mellan könen ovanligt stort, visar en ny studie från OECD.(TT)
Publicerad 5 mars 2015

I dagarna rullas den nya Pisastudien ut som ska mäta elevernas kunskap i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Samtidigt diskuteras fortfarande resultaten av den förra studien som vittnade om ett svenskt kunskapsras.

””

Allra sämst presterar svenska pojkar i läsförståelse, där 31 procent uppvisade svaga kunskaper jämfört med 14 procent av flickorna - vilket delvis förklaras med att flickor läser mer.

””
””

Bortkastad tid

Svenska flickor presterar även bättre i matematik. Samtidigt har pojkarna högre självförtroende än flickorna som ofta har svårt att identifiera sig som forskare i naturvetenskap.

””

De lågpresterande pojkarna verkar i högre utsträckning se skolan som bortkastad tid och ser inte vad de ska ha kunskaperna till.

””

Konkreta åtgärder

För att minska skillnaderna nämns en rad konkreta åtgärder i rapporten: att stärka flickors självförtroende, öka medvetenheten bland lärare om genus, behandla eleverna utifrån ett individuellt perspektiv samt att göra övergångarna mellan grundskola, högre utbildning och arbetsliv smidigare.

Studien visar dock att pojkarna ofta tar igen den missade kunskapen.

””

Vad det beror på vet han inte säkert, men det finns teorier om att flickor mognar tidigare och att samhället gynnar pojkar när de kommer ut i arbetslivet.

TT