Annons
Nyheter

Kampanjfinanser i valrörelsen granskas

Både Moderaterna och Sverigedemokraterna har lämnat in klagomål om händelser under valrörelsen till valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) som är i Sverige. Men i OSSE:s uppdrag ingår inte att undersöka hur valrörelsen har genomförts.(TT)
Publicerad 7 september 2018

För första gången har Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, skickat valobservatörer till Sverige. Två experter ska hålla ett öga på hur de nya reglerna för partibidrag hanteras och samtidigt granska svenskarnas möjlighet att rösta hemligt. Och det är så långt uppdraget sträcker sig.

””

Missnöjda partier

Annons

Men både Moderaterna och Sverigedemokraterna har utöver det lämnat klagomål till OSSE kring hur valrörelsen har genomförts. Moderaterna har tagit upp att falska uppgifter har spridits om partiet medan Sverigedemokraterna har ifrågasatt säkerheten för sina valarbetare.

OSSE kommer dock inte undersöka klagomålen ytterligare.

””
””

Han påpekar att OSSE i vissa fall kollar på hur valrörelser genomförs, men att det inte är en del av valobservatörernas uppgift i Sverige.

Han avvisar också att klagomålen från partierna kan ligga till grund för att fler observatörer skickas till Sverige i framtida val. Det kräver i så fall en förstudie där partiernas upplysningar undersöks närmare.

Nya regler

Beslutet att skicka observatörer till Sverige fattades i maj efter samtal med bland annat politiker, myndigheter och medier. Till grund för beslutet låg bland annat att en ny lag som ska ge större insyn i partiernas kampanjfinansiering trädde i kraft i våras. Observatörerna kollar specifikt på hur den nya lagen följs och granskar bland annat om Kammarkollegiet, som är tillsynsmyndighet, har fått tillräckligt stora resurser för att hantera den ökade arbetsbördan.

Valobservatörerna anlände i Sverige 27 augusti och lämnar 12 september. Rapporten lämnas in cirka åtta veckor efter valet.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons