Annons
Nyheter

IVO-larm: Gränsen är nådd

För många kommuner är gränsen nådd. De klarar inte längre av att ta emot ensamkommande flyktingbarn på ett tryggt och rättssäkert sätt. Anmälningarna rasar in hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). - Det är verkligen ett rop på hjälp.(TT)
Publicerad 10 december 2015
””

Mer än 30 kommuner har nu anmält sig själva enligt lex Sarah och många av anmälningarna andas desperation: Barn som i tunna kläder får vänta i timmar på tågstationen. Barn som får sova på madrasser i vardagsrum. Sju barn i samma familjehem. Barn som förväxlas. Psykiskt sjuka barn som inte uppmärksammas i tid.

Men Inspektionen för vård och omsorg kan inte använda sina vanliga verktyg.

””
Annons

Informerar regeringen

Myndigheten informerar kontinuerligt regeringen om läget - och på det viset gör alla lex Sarah-anmälningarna från kommunerna stor nytta som faktaunderlag.

””

Hon menar att väldigt många kommuner gjort allt vad som står i deras makt och långt utöver det. Men Inspektionen för vård och omsorg har inte mandat att peka ut vilka kommuner som inte bör ta emot fler barn och unga.

Stress och ångest

Mörbylånga kommun på Öland är en av alla som anmält sig själv enligt lex Sarah. Under hösten har 65 ensamkommande barn och unga kommit. HVB-hemmet med åtta platser hyser 24 barn och unga. Personalen har svårt att lära känna de boende och upplever själv att omvårdnaden är långt ifrån optimal. Det finns inte längre tid för gemensamma aktiviteter och personalen noterar ökad stress och ångest hos de unga och även en ökad aggressivitet gentemot personalen.

””

Ohållbar situation

Hon menar att socialsekreterarna hamnat i en ohållbar situation, där de känner att de inte längre utför ett rättssäkert arbete, till exempel genom att barn skickas till familjer som inte har hunnit utredas.

I Mörbylånga har nu socialsekreterarna fått viss avlastning genom personalförstärkning och ett nytt boende för unga öppnar i dagarna. Och under våren byggs 60 nya modulhus i kommunen för att underlätta flyktingmottagandet.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons