Annons
Nyheter

Inga bevis att drogtester minskar missbruk

Ingen vet om drogtester i skolan är ett effektivt sätt att komma åt drogmissbruk bland elever, enligt en expert. Kan drogtester i skolan minska droganvändning bland ungdomar? - Det vet vi inte.(TT)
Publicerad 7 oktober 2018

Kan drogtester i skolan minska droganvändning bland ungdomar?

””

Hur frivilliga är testerna?

Annons

På de skolor som TT varit i kontakt med sägs testerna vara frivilliga, men en vägran är på vissa håll förenat med att skolans misstankar om drogbruk ökar eller att eleven exempelvis nekas att få gå ut på praktik.

””

Når man dem som verkligen behöver det?

””

Kan drogtester bidra till en ökad säkerhet på exempelvis bygg- och elprogram?

- Vi vet att det oftast är cannabis som används bland högstadie- och gymnasieungdomar, och cannabis märks väldigt länge i urinprov. Det är alltså inte alls säkert att man har en drogpåverkan bara för att ett test är positivt. Sedan är det klart att man kan argumentera för att det är en olaglig handling och något man bör förebygga, men det har ju inget att göra med det uppgivna skälet, vilket är säkerheten. Ur det perspektivet hade det varit relevantare att testa för alkohol - som vi ju vet utgör ett problem för många ungdomar.

Urinproven tas av flera skolor utan övervakning. Är det säkert?

””

TT:s genomgång visar att det är väldigt få fall av narkotikabruk som upptäcks?

””

Vad kan skolorna göra i stället?

””

1. Drogförebyggande information riktad till ungdomar.

””

2. Mentorskap. Vuxna som genom stöd kan utveckla ungas sociala förmågor och stärka deras självkänsla så att de väljer bort droger.

3. Föräldraprogram med syftet att öka vuxnas restriktivitet kring alkohol och droger. Bland annat att få föräldrar att sluta bjuda på alkohol.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons