Annons
Nyheter

Prognos: Max 140 000 flyktingar i år

Migrationsverket beräknar att som mest 140 000 flyktingar kan komma till Sverige under 2016, enligt en ny prognos. Migrationsverket räknar med något högre kostnader för flyktingmottagningen i år i den nya prognosen jämfört med prognosen i oktober.(TT)
Publicerad 4 februari 2016

Migrationsverket räknar med något högre kostnader för flyktingmottagningen i år i den nya prognosen jämfört med prognosen i oktober. Kostnaderna för ersättningar till kommuner och landsting, samt boende bedöms bli knappt 41 miljarder kronor.

Migrationsverket har tagit fram tre olika alternativ, och slår fast att inget alternativ är mer sannolikt att bli verklighet än något annat.

Annons

Enligt det högsta alternativet kommer 140 000 asylsökande, varav 27 000 ensamkommande barn. "Detta bygger på att Turkiets, EU:s och dess medlemsländers kontrollåtgärder är effektiva till en början, men sedan snabbt avtar i effektivitet".

Enligt det lägsta alternativet kommer 70 000 asylsökande, varav 12 000 ensamkommande barn.

"Mellanalternativet" ligger på 100 000 asylsökande, varav 18 000 ensamkommande barn.

Den förra prognosen, från den 22 oktober, var mycket osäker. Huvudscenariot innebar 135 000 asylsökande, men Migrationsverket garderade sig med ett spann från 100 000 till 170 000 personer. Dessutom har mycket hänt de senaste månaderna som kan ändra prognosen.

Till exempel har Sverige infört både gränskontroller och krav på id-kontroller för kollektivtrafik från Danmark. Även andra EU-länder har infört gränskontroller. Regeringen har aviserat åtstramningar i flyktingpolitiken som innebär tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd och sämre möjligheter för flyktingar att få hit sina familjer.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons