Annons
Nyheter

HD friar förare efter vildsvinskrock

Mannen handlade grovt oaktsamt när han inte anmälde en krock med ett vildsvin förrän efter 13 timmar, menade både tingsrätt och hovrätt. Trots att skadorna knappt var synbara. Högsta domstolen väljer dock att fria mannen.(TT)
Publicerad 7 juli 2016

Kollisionen inträffade en januarikväll för tre år sedan på en enskild väg i södra Småland. Sammanstötningen var inte hård och mannen kunde när han stannat inte se några spår efter vildsvinet.

Bilen hade bara fått en obetydlig skada men mannen bestämde sig ändå för att kontakta polisen dagen efter eftersom han trodde att uppgiften behövdes för olycksstatistiken. Han visste inte att anmälningsskyldigheten gäller även när krocken inte lett till skada på vare sig person, djur eller bil.

Annons

Tingsrätt och hovrätt ansåg att mannen handlade grovt oaktsamt när han inte omedelbart anmälde händelsen. De konstaterade att föraren inte kunde frias från ansvar bara för att han inte kände till anmälningsskyldigheten.

I sin dom skriver HD att en polisanmälan 13 timmar efter händelsen visserligen inte uppfyller lagens krav men att gärningen ska betraktas som "ett ringa fall". Två av justitieråden var skiljaktiga i domslutet.

HD hänvisar bland annat till att mannen inte hade uppsåt att bryta mot anmälningsskyldigheten.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons