Annons
Nyheter

Fortsatt oro för datainsamling - trots GDPR

Fyra av tio svenskar är oroliga för hur deras personliga information hanteras på nätet, visar en ny undersökning - en oro som hållit i sig sedan förra året, trots den nya dataskyddsförordningen, GDPR.(TT)
Publicerad 12 mars 2019
””

Andelen svenskar som ser den ökade insamlingen av personlig digital information i samhället som negativt är också oförändrad sedan förra året. Men sedan 2015 har andelen fördubblats, från 30 procent till dagens 62 procent. Dessutom upplever 45 procent att de inte har något val när det gäller att dela med sig av sin personliga information digitalt.

””

Det är vid användning av sociala medier som svensken känner störst oro för sin integritet digitalt, enligt undersökningen. 32 procent svarade det alternativet, 19 procent kände störst oro för sin integritet när de använde en sökmotor.

Annons

"En förtroendefråga"

Flera tar till olika åtgärder för sin oro. I undersökningen har var tredje person svarat att man under den senaste månaden tagit bort en app i sin telefon av integritetsskäl. Knappt en fjärdedel av de svarande har avbrutit ett köp av samma skäl under den senaste månaden.

TT: Är det ett problem att fler agerar på sin oro?

””

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR har funnits i snart ett år. I undersökningen uppger 94 procent att de har god kännedom om förordningen. Men bara 17 procent känner sig mer trygga att dela information digitalt till följd av GDPR. Lukas O Berg förväntade sig en större förändring av den nya förordningen.

””

"Skriker efter transparens"

Det som många svenskar efterfrågar är mer transparens och information om hur personliga uppgifter hanteras digitalt. Nära två tredjedelar av de svarande kan tänka sig att byta digital tjänst om den nya tjänsten är mer öppen med hur man använder den personliga informationen. Över 70 procent ser positivt på företag och organisationer som är öppna med eventuella dataläckor och andra problem som de kan drabbas av.

””
””

Undersökningen har genomförts för femte året i rad av analys- och konsultföretaget Insight Intelligence, tillsammans med Cirio Advokatbyrå, Ports Group, Skatteverket och IAB Sverige.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons