Annons
Nyheter

Fler cyklister - också fler olyckor

Utan hjälm och med hörlurar vinglar de utan att tveka rakt ut i en korsning trots att trafikljuset lyser rött - vissa cyklister verkar nästan helt sakna självbevarelsedrift. Trots insatser minskar inte antalet olyckor för de allt fler cyklisterna.(TT)
Publicerad 7 juli 2018

På nationell nivå finns ingen mätning som visar om cyklandet ökar eller ej men en rundringning till fyra stora städer - Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå - visar på att cykelpendling, i alla fall under årets varma månader, blir allt vanligare.

I Stockholm ökade antalet cyklister med ungefär 6 procent mellan 2016 och 2017 och flera mätstationer slog rekord under första halvan av 2018, även om det enligt Ola Eriksson, kommunikatör på Stockholm Stads trafikkontor, är för tidigt att dra några slutsatser.

””
Annons

Även i Göteborg ser man en tydig ökning av antalet cyklister från 2011 till i dag även om utvecklingen planat ut lite de senaste åren.

Fler konflikter

Men fler cyklister innebär också ofta fler konflikter mellan cyklister, bilister och gångtrafikanter, och det finns också vissa indikationer på att antalet cyklister som skadas i trafiken ökar.

””

Runt 23 000 cyklister skadas varje år så svårt att de måste söka vård och 2 000 av dem skadas allvarligt, enligt Trafikverket. Klart är också att antalet skadade cyklister de senaste åren inte har minskat trots förebyggande insatser.

De flesta olyckor är singelolyckor och därför satsar många kommuner på infrastruktur, säkra cyklar, ökad användning av hjälm och tydligare regler. Men det är inte alla som följer de regler som redan finns.

””

Attitydfråga

På Södermalm i Stockholm har lokalpolisen blivit mer aktiv med att kontrollera just cyklister. Det blir många konflikter mellan bil-, cykel och gångtrafikanter på en dag.

””

I Umeå jobbar kommunen med något man kallar "kollvision" i stället för statens nollvision. Det är en kampanj som fokuserar på samspelet mellan olika trafikanter som att till exempel söka ögonkontakt och ta hänsyn till varandra, förklarar Katarina Bergström, trafikplanerare Umeå kommun.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons