Annons
Nyheter

Högskolor brister i kontroll av lokalkostnad

Universiteten och högskolorna står för ungefär 40 procent av statens totala hyreskostnader. Men det finns stora brister i möjligheterna till effektivitet och uppföljning av kostnader, enligt Riksrevisionen.(TT)
Publicerad 10 juni 2018

Enligt myndigheten saknar hälften av lärosätena aktuella lokalförsörjningsplaner och de lever i praktiken därför inte upp till regeringens krav eller till regelverket.

"Dessutom innebär det en risk för att styrelserna inte har den insyn som krävs av såväl högskoleförordningen och högskolelagen", säger projektledare Emelie Lilliefeldt enligt ett pressmeddelande.

Annons

Med 7,1 miljarder kronor per år står lärosätena för omkring 40 procent av hela statens hyreskostnader. Riksrevisionen har granskat om resurserna används effektivt.

Enligt granskningen har ytan per anställd, student och helårsprestation minskat sedan början på 2000-talet, vilket är en effektivisering. Samtidigt har lokalkostnaden per student och anställd ökat.

Och riksrevisor Helena Lindberg påpekar brister:

"Alltför många lärosäten saknar fastställda mål när det gäller kostnader och användning. Och i vissa fall saknas det kunskap om hur väl lokalerna används, vilket kan försvåra ett affärsmässigt agerande".

Alla lärosäten rekommenderas att ta fram lokalförsörjningsplaner och att systematiskt följa upp all lokalanvändning.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons