Annons
Nyheter

Barsebäck ett steg närmare rivning

Nu kan rivningen av Barsebäck komma i gång på allvar. På fredagen invigdes den nya lagerlokal som tillfälligt ska förvara kärnkraftverkets reaktordelar medan anläggningen monteras ned. De radioaktiva komponenterna i Barsebäcks hjärta kan nu till hösten börja monteras isär och packas ner i lådor av stål.(TT)
Publicerad 1 juli 2016

De radioaktiva komponenterna i Barsebäcks hjärta kan nu till hösten börja monteras isär och packas ner i lådor av stål. En process som kommer att ske under vattenytan i reaktorhallens bassänger. Stållådorna sänks sedan ner i en betongtank som hindrar strålningen från att ta sig ut, innan de transporteras vidare till den nya anläggningen några hundra meter bort. Totalt kommer det bli 80 lådor med radioaktiva reaktordelar, och arbetet väntas ta ungefär tre år.

””

Första gången

Annons

Det är också första gången som en kommersiell kärnkraftsanläggning rivs i Sverige. Och då det saknats lärdomar att dra från tidigare nedmonteringar har teamet fått vända blickarna mot utlandet.

””

Reaktordelarna kommer att ligga i den nya lagerlokalen fram tills att den första av de planerade slutförvarsanläggningarna i Forsmark står klar. Väl där kommer de radioaktiva delarna förvaras i tusentals år, åtminstone inledningsvis under överseende av Svensk kärnbränslehantering (SKB).

””

Kostar miljarder

Rivningen beräknas kosta fem miljarder kronor och bekostas helt av ägarbolagens kärnavfallsfond. Ett arbete som kommer att ta tid. Först när alla radioaktiva delar, som utgör drygt fem procent av anläggningen, är bortforslade kan det traditionella rivningsarbetet ta fart under 2020. Sedan ska marken saneras innan platsen blir helt återställd och utan spår av den kärnkraftsanläggning som levererade sin första ström den 15 maj 1975.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons