Annons
Nyheter

Barrträd dåliga för klimatet

Att plantera träd är bra för klimatet, brukar det heta, eftersom träden absorberar koldioxid. Men detta är inte helt sant. Planterar man barrträd i stället för lövträd kan resultatet bli det motsatta. Det hävdar forskare i en ny studie som publicerats i vetenskapstidskriften Science.(TT)
Publicerad 9 februari 2016

Det hävdar forskare i en ny studie som publicerats i vetenskapstidskriften Science. Forskarna, som är verksamma i Frankrike, Tyskland och Nederländerna, har granskat skogarnas utveckling i Europa de senaste 260 åren.

De har upptäckt att kontinentens skogar har orsakat en ökning av den regionala medeltemperaturen med 0,12 grader Celsius sedan 1750 - samtidigt som skogsarealen ökade med tio procent, 200 000 kvadratkilometer under perioden.

Annons

Orsaken är ganska enkel. Merparten av skogarna har sedan århundraden nyttjats för skogsbruk. Träd har fällts för timmer och pappersmassa, nya träd har planterats.

Löv ersätts med barr

Effekten har blivit att artsammansättningen i de europeiska skogarna successivt förändrats. Lövträd som ek, bok, alm och ask har ersatts med gran och tall, eftersom de senare har varit mer värdefulla ur ekonomisk synvinkel.

Tyvärr har detta missgynnat klimatet. Barrträd är generellt mörkare och absorberar mer solljus än lövträd. De fångar med andra ord upp värme som annars skulle reflekteras ut i rymden.

Barrträden avdunstar inte heller särskilt mycket fukt till atmosfären, vilket lövträd gör. Fukten bidrar till att kyla ned klimatet.

Massiv omvandling

Totalt har arealen lövskog i Europa minskat med 436 000 kvadratkilometer sedan 1750. Detta är en yta lika stor som Sverige. Andelen lövskog på kontinenten har sjunkit från 70 till 43 procent. Det rör sig med andra ord om en massiv skogsomvandling.

Forskarna misstänker att liknande effekter skulle kunna upptäckas även på andra kontinenter. Skogsbruket i USA, Ryssland och Kina har också planterat barrträd i stor utsträckning efter att lövskog har avverkats. Detsamma gäller i länder som Chile, Nya Zeeland och Sydafrika.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons