Annons
Nyheter

Kritiken mot Riksrevisionen ökar

Kritiken ökar mot Riksrevisionens ledning efter avslöjanden om misstänkt vänskapskorruption vid anställningar och jäv i granskningar. En vakthund mot korruption, Transparency international (TI), varnar för att förtroendet för hela den svenska statsförvaltningen kan skadas.(TT)
Publicerad 11 juli 2016
””

TI är en världsomspännande ideell organisation som arbetar mot korruption och vars årliga index över korruption i världens länder brukar få stor uppmärksamhet.

Locket på

Annons

TI anser att samtliga tre riksrevisorer ska ställa sina platser till förfogande. Generalsekreteraren för revisorernas branschorgan FAR, Dan Brännström, säger till Dagens Nyheter att han anser att de tre bör avgå.

För närvarande är bara en av revisorerna, Margareta Åberg, i aktiv tjänst. Hon vill inte säga något alls nu.

Revisor nummer två, Ulf Bengtsson, är sjukskriven och den tredje, Susanne Ackum, meddelade i fredags plötsligt att hon lämnar sitt uppdrag. Det var inför Dagens Nyheters avslöjande om hur Ackum, som var statssekreterare hos finansminister Anders Borg (M), givit tidigare arbetskamrater i regeringskansliet gräddfiler till jobb i myndigheten. Hon har sett till att de har fått högre löner än redan anställda och har låtit utomstående påverka pågående och planerade granskningar.

Ulf Bengtsson lade sig, enligt DN, i granskningen av ett ärende som han i sitt tidigare arbete som generaldirektör på Arbetsgivarverket var med och beslutade i. Revisorskollegan Margareta Åberg kontaktade, efter samtal med Bengtsson, den tjänsteman som granskade ärendet och tjänstemannen uppfattade det som påtryckningar.

Fackförbundet ST, som företräder anställda på Riksrevisionen, anser att förtroendet för myndighetens oberoende och saklighet som granskare har "skadats allvarligt".

KU utser

I ett pressmeddelande kräver ST:s ordförande Britta Lejon att riksdagens konstitutionsutskott (KU) agerar "snarast". KU utser och entledigar riksrevisorerna, och det är bara KU som kan avsätta en revisor.

KU:s ordförande Andreas Norlén (M) och vice ordförande Björn von Sydow (S) planerar att kalla utskottet till ett extra möte. Norlén säger till TT att det finns skäl att ha ett möte tidigare än nästa ordinarie möte den 15 september.

””

Krisen för Riksrevisionen är oerhört allvarlig, anser ordföranden i myndighetens insynsråd, riksdagsledamoten Jörgen Hellman (S). På onsdag har rådet ett telefonmöte med myndigheten

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons