Annons
Nyheter

Volvo sänker hastigheten för att rädda liv

Från och med mitten av år 2020 begränsas maxhastigheten på alla nya Volvobilar till 180 kilometer i timmen. Åtgärden görs för att rädda liv. Samtidigt innebär AI-tekniken inskränkningar i människors fria val.(TT)
Publicerad 4 mars 2019
””

Hastigheten begränsas med hjälp av elektronisk avreglering. Förutom att begränsa maxhastigheten undersöker företaget hur farthållningssystem kan kombineras med så kallade geostaket (eller "geofencing") för att automatiskt begränsa hastigheten vid exempelvis skolor och sjukhus. För att komma vidare med säkerhetsarbetet måste även andra riskfaktorer som alkohol och distraktioner tacklas.

Väntar kraftiga reaktioner

Annons

Enligt Samuelsson är det viktigt att starta en diskussion kring hur ny teknik som implementeras för att förbättra säkerhet samtidigt innebär inskränkningar i människors fria val och beteenden.

””

Höga hastigheter har ett direkt samband med dödlighet. Vid en frontalkollision är risken att dödas cirka 25 procent vid 80 kilometer i timmen. Vid 100 kilometer i timmen har risken ökat till 90 procent, enligt siffror från Trafikverket.

Mänskliga faktorn

””

Enligt Anders Norén, teknisk säkerhetschef på branschorganisationen Bil Sweden beror cirka 90 procent av alla trafikolyckor på den mänskliga faktorn. Tekniska assistentsystem, som antisladdsystem, även kallat ESP har sedan de infördes väsentligt minskat antalet döda och skadade i trafiken.

Nya assistentsystem som nödbromsningssystem, adaptiv farthållare och filhållningssystem fungerar olycksförebyggande och kan kopplas samman.

Hastigheten påverkan miljön

””

Enligt Maria Krafft resulterar överhastigheter i utsläpp av cirka 320 000 ton koldioxid om året, vilket är cirka 50 procent av de utsläpp som inrikesflyget gör varje år.

Att köra med lägre hastighet och med färre accelerationer och inbromsningar minskar förutom koldioxidutsläppen även mängden partiklar som uppstår vid slitage av däck, vägbana och bromsar.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons