Annons
Nyheter

Tobin förhandlar om stora banklån

Tobin Properties behöver få bankfinansiering på drygt en halv miljard kronor på plats för att klara sina åtaganden de kommande tolv månaderna, enligt ett prospekt från bolaget. Förhandlingar pågår.(TT)
Publicerad 7 juni 2018

Den kristyngda bostadsutvecklaren Tobin räknar med att dra in 222 miljoner kronor i likvid från en planerad nyemission, enligt ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen (FI).

Aktieägare som inte deltar i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med motsvarande 48,8 procent av kapitalet och 49,9 procent av rösterna.

Annons

Enligt prospektet beräknas rörelseresultatet inte räcka till för att finansiera verksamheten under kommande tolv månader. Totalt beräknas bolagets underskott uppgå till 568 miljoner kronor.

Tobin Properties räknar med att få långivare i det läge som nu råder väljer att nyttja rätten att lösa in bolagets obligationer i förtid, vilket de har rätt till sedan det skett en ägarförändring.

"Mot bakgrund av detta gör bolaget bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet räcker för att finansiera bolagets verksamhet fram till 6 juli 2018", skriver Tobin Properties i ett pressmeddelande.

Utöver pengarna från emissionen och befintliga medel räknar Tobin med att för att finansiera sig på tolv månaders sikt behöver ytterligare bankfinansiering. Enligt bolaget förhandlar man om byggkrediter och ett fastighetslån på sammanlagt 513 miljoner kronor.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons