Annons
Nyheter

Så slipper du droger och vapen i portföljen

Var tredje sparare har valt att investera i en hållbar fond. Det vanligaste skälet är att undvika investeringar i exempelvis droger, vapen och pornografi.(TT)
Publicerad 4 april 2019

En ny undersökning från Fondbolagens förening visar att 42 procent av kvinnliga sparare valt en fond för att den har en hållbar inriktning. Det kan jämföras med 29 procent i fjol. Bland manliga sparare är motsvarande siffra 25 procent i år och 20 procent i fjol.

Enligt undersökningen uppger 49 procent av de som valt en hållbar fond att man främst vill undvika att placera pengar i en viss typ av bolag, bransch eller verksamhet som man anser är oetisk.

””
Annons

I en Sifoundersökning i fjol tillfrågades svenskarna om vad de helst ville slippa se i sin fondportfölj. Högst på ogilla-listan hamnade droger (69 procent), pornografi (66 procent) och vapen (64 procent).

Lång innehållsförteckning

En filtrering på Swesif (Sveriges forum för hållbara investeringar) visar att samtliga 23 svenska fonder med benämningen "hållbar" i fondnamnet utesluter investeringar i vapen och krigsmateriel medan 18 utesluter investeringar i pornografi. Vidare utesluter 19 av de 23 hållbara fonderna investeringar i fossila bränslen medan tre utesluter uran.

Emma Sjöström som forskar kring hållbara investeringar på Handelshögskolan i Stockholm anser att själva definitionen av hållbarhet är komplex, liksom fondernas sammansättning.

””

För att underlätta valet har till exempel statliga Miljömärkning Sverige Svanenmärkt ett antal fonder som anses leva upp till hårda hållbarhetskrav. Ett annat exempel är ratingbolaget Morningstar som graderar fonder från ett till fem på en hållbarhetsskala.

Hållbarhet vs avkastning

En ny variant på temat är, enligt Emma Sjöström, så kallade impactfonder som förutom att utesluta investeringar i oetiska branscher försöker påverka företag i hållbar riktning.

Enligt undersökningen uppger endast tio procent av spararna att de valt en hållbar fond för att de tror att den ger en högre avkastning, vilket Emma Sjöström tror lever kvar från en gammal föreställning om att man måste ge upp kraven på avkastning till förmån för hållbarhet.

””

Inte heller sparekonomen Gustav Sjöholm tror att hållbarhet behöver utesluta en hög avkastning.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons