Annons
Nyheter

Regeringen ser inget reformutrymme

Regeringen skriver ner utsikterna för den svenska ekonomin och spår betydligt lägre överskott i statsfinanserna. Reformutrymmet i vårbudgeten är närmast obefintligt, enligt finansministern. Sveriges ekonomi är fortsatt stark, enligt finansminister Magdalena Andersson (S).(TT)
Publicerad 1 april 2019

Sveriges ekonomi är fortsatt stark, enligt finansminister Magdalena Andersson (S). Hon pekar bland annat på starka statsfinanser och låg statsskuld.

””

Närmast obefintlig

Annons

Hon tillägger dock att utrymmet för ofinansierade åtgärder i den kommande vårbudgeten i det närmaste är obefintlig.

Finansdepartementet räknar nu med en BNP-tillväxt på 1,6 procent både i år och nästa år. Arbetslösheten bedöms hamna på 6,3 procent i år för att sedan stiga till 6,4 procent nästa år.

Regeringens prognos stämmer i stort överens med Konjunkturinstitutets senaste bedömning av den svenska ekonomin.

I finansdepartementets senaste prognos från november bedömdes BNP-tillväxten bli 2,1 procent i år och 1,6 procent nästa år. Arbetslösheten spåddes då bli 6,4 procent både i år och nästa år.

””
””

Hon säger att det bland annat hänger ihop med en svagare utveckling internationellt.

Överraskar

Finansministern uppger att arbetsmarknaden överraskar positivt.

””

Arbetskraftsdeltagandet revideras upp, liksom sysselsättningsgraden.

””

Statsskulden är den lägsta sedan 1977 och prognosen är att den kommer att fortsätta att sjunka.

””

Halverat överskott

Annons

Överskottet i de offentliga finanserna bedöms samtidigt bli lägre än prognosen från i höstas. Överskottet väntas i år hamna på 0,6 procent av BNP och nästa år 0,7 procent. Novemberprognosen pekade på ett överskott på 1,2 respektive 2,0 procent.

””

Hon syftar på samarbetet mellan den rödgröna regeringen och C och L

Andersson pekar på att samarbetspartierna vill satsa bland annat på jobb och företag, på kraftfulla investeringar för att möta klimatutmaningarna och på att säkra välfärden.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons