Annons
Nyheter

Fel att stoppa privata fiberaktörer

Hässleholms kommun får inte hindra privata företag från att anlägga fibernät i kommunen genom att vägra upplåta mark. Det slår Patent- och marknadsdomstolen fast i en dom. "Konkurrensen har såväl snedvridits som hämmats", skriver domstolen.(TT)
Publicerad 8 mars 2019

Hässleholms kommun får inte hindra privata företag från att anlägga fibernät i kommunen genom att vägra upplåta mark. Det slår Patent- och marknadsdomstolen fast i en dom.

"Konkurrensen har såväl snedvridits som hämmats", skriver domstolen.

Annons

Hässleholms kommun antog 2015 en plan för fiberetablering i hela kommunen med sikte på att anslutningsavgiften skulle vara densamma för människor i tätorter som i de mer glesbefolkade delarna. Kommunen beslutade att anlägga ett eget fibernät och att inte bevilja nya aktörer markavtal för fiberetablering, eftersom dessa inte skulle erbjuda samma pris för alla hushåll i kommunen.

Men att nytillkomna privata aktörer inte skulle vilja bygga fibernät i hela kommunen och erbjuda samma anslutningspris oavsett läge har kommunen inte lyckats bevisa, enligt domstolen.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons