Annons
Nyheter

Eurotoppmötets krav: hårda bud

Det är ord och inga visor, det åtgärdsprogram som manglats fram inom eurozonen. Grekland åläggs att "avpolitisera" sin förvaltning, "normalisera" sina arbetsmetoder, dra tillbaka lagar som stiftats i år och stämma av framtida "relevant" lagstiftning med trojkan.(TT)
Publicerad 13 juli 2015

Senast på onsdag måste parlamentet godkänna flera åtgärder för att Grekland ska ha en chans att få nödlån: Momssystemet måste göras enhetligt och skattebasen breddas. Pensionssystemet måste effektiviseras så att utgifterna minskar. Den statliga statistikbyrån Elstat måste garanteras självständighet. Ett oberoende finansråd måste också inrättas och en mekanism skapas så att "halvautomatiska nedskärningar" inträder om budgeten överskrids.

Utökade butikstider

Annons

På något längre sikt förutsätts fortsatta pensionsreformer samt liberaliseringar i detaljhandeln - med söndagsöppet och ökad tillgänglighet på exempelvis apoteksvaror och mjölk. Det krävs att en påbörjad privatisering av elmarknaden fortsätter. Vidare måste arbetsrätten ses över och göras modern, i fråga om bland annat kollektivavtal, stridsåtgärder och kollektiva uppsägningar.

Statliga tillgångar på 50 miljarder euro ska överföras till en oberoende fond. De pengarna ska dels gå till att rekapitalisera grekiska banker och dels till investeringar och till minskad statsskuld.

Insyn i lagstiftning

Regeringen beordras också att "normalisera sina arbetsmetoder" med institutionerna, alltså med trojkan: EU-kommissionen, Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF). Ett villkor för fortsatta förhandlingar om nödlån är att IMF deltar fullt ut. Regeringen måste också få klartecken från trojkan i fråga om nya lagar på "relevanta områden" - innan förslaget läggs fram för allmänheten eller för parlamentet.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons