Annons
Nyheter

Svagt år för premiepensionerna

Den globala börsoron smittade av sig på svenskarnas premiepension. För dem som har sitt sparande i statliga Såfan tyngde placeringar i bolag som Apple och Facebook. Efter flera år av kraftiga uppgångar sjönk värdet på den statligt förvaltade AP7 Såfa med 2,7 procent under förra året.(TT)
Publicerad 6 januari 2019

Efter flera år av kraftiga uppgångar sjönk värdet på den statligt förvaltade AP7 Såfa med 2,7 procent under förra året. Det var ändå något bättre än snittet för privata fonder i premiepensionen, som backade med 2,9 procent.

””

Den största delen av tillgångarna ligger i en global aktiefond med tunga placeringar på USA-börsen. It- och teknikjättarna i den så kallade FAANG-gruppen har rekordår bakom sig, men några av bolagen hade det tufft i fjol.

Annons

Apple-aktien, som är det största innehavet i AP7 Såfa, hade sitt sämsta år sedan 2008 och backade nästan sju procent. Facebook rasade nästan 26 procent och Alphabet som äger Google, sjönk en knapp procent.

Omkring fyra miljoner svenskar har pensionspengar i fonden som är alternativet för den som inte vill välja fonder aktivt i premiepensionssystemet och fonden förvaltar omkring 475 miljarder kronor.

Långsiktigt sparande

Den genomsnittliga avkastningen sedan 2010 har varit 13,4 procent. Senast avkastningen var negativ var 2011, då fonden tappade 10,5 procent.

Enligt Richard Gröttheim kommer turbulensen på börsmarknaderna inte som någon direkt överraskning och år med nedgångar finns med i beräkningen.

””

Sjunde AP-fonden har ett långsiktigt mål att fonden ska ge en avkastning som är två till tre procent bättre än inkomstpensionen över ett arbetsliv.

Hävstång påverkar

Avkastningen i AP7 Såfa har genom åren gynnats av en så kallad hävstång som innebär att fonden kan låna pengar för att köpa aktier. Men hävstången innebär också en risk.

””

Under 2018 gjordes flera förändringar i fonden, för att minska risken. Förutom att minska hävstången ytterligare har fler placeringar gjorts i småbolag, på tillväxtmarknader, i så kallade faktorpremier och i onoterade bolag. Diversifieringen av portföljen kommer att fortsätta under 2019, enligt Richard Gröttheim.

””

"Rimlig utveckling"

Annons

Den genomsnittliga avkastningen för alla privata fonder inom premiepensionssystemet var -2,9 procent under förra året.

Givet den globala börsutvecklingen och fondens förutsättningar tycker Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank, att utvecklingen i AP7 Såfa är rimlig.

””

För att få en bra avkastning på lång sikt krävs att man vågar ta risk, annars riskerar man att pengarna inte växer alls, anser hon.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons