Annons
Nyheter

Regeringen viker sig om bankavgift

Regeringen går bankerna, med Nordea i spetsen, till mötes och mjukar upp det omstridda förslaget om bankavgifter. Bedömare ser nu inget skäl för Nordea att flytta - inte utifrån den kritiserade avgiften i alla fall.(TT)
Publicerad 8 juni 2017
””

Den så kallade resolutionsavgiften höjs med tre miljarder nästa år, men sedan trappas den ned - först till dagens nivå 2019 och sedan med ytterligare en halvering till 2025. Men 2019 räknar regeringen i stället med att ha en bankskatt på plats.

””

"Massa andra skäl"

Annons

Regeringen inför också en bortre gräns, år 2025 - något som varit viktigt i bankernas kritik.

””

Han tycker att utifrån enbart resolutionsavgiften finns nu inga skäl för Nordea att flytta.

””

Och den aviserade bankskatten, som regeringen planerar för 2019, lägger Håkansson inget större värde i. Den är politiskt alldeles för osäker.

””

Lyssnat på kritik

2019 kommer det samlade uttaget från banksektorn, resolutionsavgift och bankskatt, uppgå till tio miljarder kronor årligen fram till slutdatumet 2025. Då beräknas resolutionsreserven, som ska användas vid en ekonomisk kris, uppgå till tre procent av de garanterade insättningarna.

Magdalena Andersson tycker att regeringen har gått kritikerna till mötes med att sätta ett slutdatum.

TT: Räcker pengarna i fonden vid en kris?

””

Väger in

Nordea, som alltså hotar med att flytta huvudkontoret från Sverige till följd av regeringens planer, är sparsam med kommentarer. Att det nu finns ett slutdatum för resolutionsavgiften är något Nordea önskat.

””

Huruvida det mjukare regeringsförslaget har någon betydelse för Nordeas flyttplaner är oklart.

””
Annons

Nöjd bankförening

Magdalena Andersson ger inget direkt svar på frågan om hur Nordeas flyttplaner påverkat regeringens beslut.

””

Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg är nöjd med det reviderade förslaget från regeringen.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons