Testet som gjorde Carl Bildt till folkpartist…

BORÅS Artikeln publicerades
Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT

Tveksam inför höstens val? Nu finns valkompassen på bt.se till hjälp för alla väljare.

Bakom valkompassen ligger nyhetsbyrån TT i samarbete med Tommy Möller, professor i statsvetenskap, och journalisten/författaren Christer Isaksson. Kreatörerna har erfarenhet av att göra valkompasser ända sedan valet 2002.

– Det är ganska populärt att göra. Upp emot hälften av väljarna gör det minst en gång och för en del spelar resultaten också en viss roll, säger Tommy Möller.

Resultaten ska inte ses som ett absolut facit, utan mer som ett sätt att få veta vilka partier man står närmast. Testet består av 25 frågor, som inte alltid är utformade enligt partiernas önskemål utan mer med fokus på att folk ska kunna ta ställning snabbt. För den som vill sätta sig in mer i en sakfråga finns hjälp att få genom valkompassen.

– Frågorna är ett urval av frågor som är representativa för de viktigaste konfliktdimensionerna i svensk politik just nu.

Och om partierna ändrar sig?

– Vi kommer att göra uppdateringar utifrån det som sker. Om det till exempel kommer någon fråga som visar sig bli het i valet så kan vi eventuellt byta ut den mot en annan fråga. En valrörelse har sin egen dynamik. Det är inte ovanligt att partier kommer med utspel som innebär att de byter position lite grann.

”Det är ju inte bara åsikterna som gör att man är med i ett parti.”

Inte bara väljarna uppskattar valkompassens existens, utan även politikerna.

– Framför allt tycker de små partierna att det är här bra. De hamnar ju lite grann i skymundan av de stora men när människor gör testet och får reda på att de står nära exempelvis Kristdemokraterna kan de gå vidare och kolla på deras frågor.

Alla politiker har inte fått de resultat som de har väntat sig.

Statsvetaren Tommy Möller och journalisten Christer Isaksson har jobbat med utformningen av årets valkompass som finns på bt.se.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Statsvetaren Tommy Möller och journalisten Christer Isaksson har jobbat med utformningen av årets valkompass som finns på bt.se.

– Carl Bildt blev folkpartist när han gjorde testet 2002. Flera ledande socialdemokratiska politiker har blivit vänsterpartister medan Björn Rosengren blev moderat. Det är ju inte bara åsikterna som gör att man är med i ett parti, säger Tommy Möller.

I valkompassen 2018 ingår de åtta riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ, som fick 3,1 procent i riksdagsvalet 2014.

Borås Tidnings agendachef Hanna Grahn påpekar att intresset för valkompasser ökar.

– För oss på BT är det viktigt att erbjuda våra läsare valkompassen. Framför allt är det ett stöd för osäkra väljare. Vi vet ju att allt fler bestämmer sig sent i valrörelsen för vilket parti de ska rösta på. Vi kommer i sommar dessutom att publicera ytterligare en valkompass som SVT ligger bakom, med lokala och regionala frågor, säger Hanna Grahn.

Fakta

Valkompassen

• Valkompassen består av 25 påståenden om sakfrågor där du tar ställning på en fyrgradig skala; instämmer helt, instämmer delvis, delvis eller helt emot. Du kan också välja att inte ha någon åsikt.

• Till varje fråga finns en video och text som kortfattat förklarar bakgrunden till frågan samt de främsta argumenten för och emot.

• Efter de 25 sakfrågorna kan du välja att markera dina tre viktigaste frågor.

• När du har tagit ställning till sakfrågorna får du ett resultat som visar vilket av de nio partierna som finns med som står dig närmast åsiktsmässigt.

Källa: TT

Visa mer...