Skolinspektionen ger Botkyrkaskola grönt ljus

Utbildning Artikeln publicerades
Skolinspektionen avslutar tillsynen av Storvretskolan i Botkyrka. Arkivbild.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Skolinspektionen avslutar tillsynen av Storvretskolan i Botkyrka. Arkivbild.

Storvretskolan i Botkyrka blev i januari 2019 den första kommunala skolan i Sverige där Skolinspektionen tog över ledningen på grund av omfattande problem.

Bristerna är nu åtgärdade och Skolinspektionen avslutar tillsynen och de statliga åtgärderna.

Sedan den 9 januari har två särskilda rådgivare från Skolinspektionen varit placerade på skolan med uppgift att åtgärda bristerna, eftersom huvudmannen själv inte har klarat av att rätta till dessa, enligt Skolinspektionen.

Bakgrunden var att Skolinspektionen flera gånger krävt förbättringar på skolan, som har cirka 250 elever i årskurs 4-9, utan att tillräckliga åtgärder vidtogs. Bristerna bestod bland annat i att elever kände sig otrygga och att skolan inte gett tillräckligt särskilt stöd till vissa elever.

"Det har skett stora förbättringar på skolan. Vi såg tidigare allvarliga brister som inte hade rättats till och vårt ingripande var nödvändigt. Det arbete som lagts ned under hela denna process har varit oerhört viktigt och vi ser nu att det har gett resultat, säger Helen Ängmo, generaldirektör vid Skolinspektionen, i ett pressmeddelande.

Bland annat har en ny rektor anställts, det har vidtagits åtgärder för att säkra en trygg skolmiljö och man säkerställt fungerande rutiner för särskilt stöd, skriver Skolinspektionen i pressmeddelandet.

Fakta

Fakta: Statliga åtgärder för rättelse

Om en skola – kommunal eller fristående – har allvarliga brister kan Skolinspektionen förelägga om, alltså kräva, åtgärder. Föreläggandena kan kombineras med vite, ett slags straffavgift, om skolhuvudmannen inte kommer tillträtta med bristerna.

Skolinspektionen kan vidare, om föreläggandena inte har effekt, dra in tillståndet för en fristående skola. Utan tillstånd kan skolverksamhet inte bedrivas. I praktiken betyder det att skolan måste stänga.

Skolinspektionen kan inte stänga en kommunal skola, alltså motsvarande att dra in tillståndet för en fristående skola. Däremot kan myndigheten besluta om statlig åtgärd för rättelse. Det kan bli aktuellt om vitesföreläggande inte följts och missförhållandena är allvarliga.

Vilka åtgärder som ska sättas in avgörs från fall till fall. Åtgärderna vidtas på den aktuella kommunens bekostnad.

I extremt allvarliga fall kan Skolinspektionen besluta att en skola ska stängas tillfälligt och med omedelbar verkan. Detta gäller både kommunala och fristående skolor och kallas tillfälligt verksamhetsförbud.

Visa mer...