TBE-vaccin slut på vårdcentralerna i Mark

Vårdcentralerna har beställt vaccin men leverantörerna har inte kunnat leverera i den takt det hade behövts för att vårdcentralerna ska kunna följa de uppgjorda vaccinationsplanerna.
– Det klart att det är olyckligt när man har slagit på stora trumman och sedan inte kan uppbringa vaccinet, säger Eva Pettersson på Närhälsan i Kinna.
Mark • Publicerad 6 juli 2018