Annons

Så tycker partierna om tre heta, lokala valfrågor

Mark • Publicerad 9 september 2010

FRÅGOR

1. Kommer ditt parti verka för att skolan får mer pengar? Var krävs förstärkningarna i första hand? Varifrån ska pengarna tas?

Annons

2. Vad är viktigast: värna om markbors livsmiljö eller driva igenom fler vindkraftsetableringar i kommunen? Hur ställer ni er till etableringar i Sätila respektive Öxabäck?

3. Varifrån ska Mark få pengar till underhåll av vägar och fastigheter? Vad är ni beredda att spara på?

CENTERPARTIET

1. Centerpartiet var kritiskt till neddragningen som gjordes 2009. Vi vill tillföra mer pengar till skolan. Pengarna behövs för att öka lärartätheten. Det är en investering för framtiden. Skatteintäkterna ökar och det ger utrymme att tillföra mer pengar. ??

2. Vi anser att man kan både värna om livsmiljön och ha vindkraftsetableringar. Livsmiljön är beroende av mer än vindkraftsetableringar. Det är viktigt att det regelverk som finns följs. När det är större etableringar är det länsstyrelsen som gör miljökonsekvensbedömningen. Vi vill ha hela underlaget när vi tar ställning. Det måste vara faktaunderlaget för varje etablering som avgör om den skag enomföras eller inte.

3. Marks kommun har pengar. Det gäller att använda dem klokt och vi ska hela tiden göra vår verksamhet så bra och effektivt som möjligt. Om det blir dyrare på sikt att låta bli underhållet nu, är det förståndigare att satsa pengarpå underhåll för att bevara värdet på våra tillgångar i form av fastigheter och gator. Det är hushållning med resurser.

FOLKPARTIET

1. Låt lärarna vara lärare genom att förstärka elevhälsovården,nfler skolsköterskor, kuratorer och psykologer. Vi vill också verka för att speciallärare återanställs i Marks kommun. Ge alla barn möjlighet att lära sig läsa, höj läsinlärningskompetensen hos lärarna. Vi vill också ge ökade resurser till vår konkurrensutsatta gymnasieskola. Utbildningen skall vara likvärdig i alla skolor i hela Sverige.

Vi folkpartister tycker att staten skall vara huvudman för skolan och då även finansieringen, men fram till det genomförandet tror vi på ökade skatteintäkter till kommunen och att då skolan prioriteras vid fördelningen.

2. Beträffande den planerade vindkraftsexploateringen i Sätila har vi klart tagit ställning för att den inte skall genomföras.

Annons

När det gäller vindkraftspark i Öxabäck har vi ännu ej tagit ställning, men ser vi att Öxabäckbornas motstånd emot vindkraftsparken är lika stor eller större än i Sätila ligger det nära till hands att vi även här säger nej.

3. Underhåll på vägar och fastigheter i kommunens ägo är tyvärr mycket eftersatt. Vi behöver göra en rejäl upprustning. En del medel finns redan anslagna i budgeten men det behövs mer. Med den förhoppningen vi har om ökade skatteintäkter tror vi på möjligheten att avsätta mera medel för underhåll, först för akuta åtgärder och sedan tillskjuta betydligt mycket mer pengar i budgeten kommande år för att komma ikapp.

KRISTDEMOKRATERNA

1. Både skola och förskola behöver förstärkning för att höja lärartätheten, men även för att återställa annat som skurits ned under årens lopp, tex läromedel. Regeringen skjuter till 8 Miljarder för 2011 i konjunkturstöd, och nu har konjunkturen vänt uppåt, och kommunens ekonomi förstärks därmed med högre skatteintäkter. Vi kan då återställa den nedskärning som gjordes i panik 2009 av de styrande partierna tillsammans med Markbygdspartiet.

2. Man kan inte ställa de två mot varandra: fler vindkraftverk behövs i Sverige, det är alla överens om, och det skall ske utan att människors livsmiljö blir förstörd. Det är inte vår uppgift nu att sätta stopp på en påbörjad process. Veto är en juridisk rätt som nyttjas först när andra instanser tillstyrkt en vindkraftsetablering. Länsstyrelsen skall först göra sin professionella prövning, och om det blir ett positivt besked därifrån så kommer frågan att hamna på Marks kommuns fullmäktiges bord för beslut om vi skall nyttja vetot eller inte.

3. För tillfället behövs inte pengarna tas någonstans ifrån. Kommunen gick 2009 med cirka 30 miljoner plus. Under 10 år har vi haft ett överskott på cirka 200 mnkr, så pengar finns, men (S) och (V) som styr tycker att det är bättre med pengar på hög, än att låta reparera våra vägar och fastigheter. Det är framförallt i goda tider som vi skall använda vårt överskott till att återställa kvalitén på våra byggnader och vägar, för att minska den löpande underhållskostnaden.

MARKBYGDSPARTIET

1. Ja, Marks kommun skall ha väl fungerande skolenheter, kommunala och privata, som motsvarar elevunderlaget och med hög kvalitet på lokaler och behöriga lärare till 100 procent.

Kostnaden får omprioriteras i kommande budgetarbete från verksamheter (överuppgifter) som ligger utanför kärnverksamheterna, tex kommunala bolag, mångmiljonsatsningarna på Rydals Design Center, miljonsubventioner till badhuset, konsultarvoden, fallskärmar, överbetalda tjänstemän och kommunalråd mm.

2. MarkBygdsPartiet har klart och tydligt sagt nej till vindkraftsutbyggnad om så bara ett hushåll blir drabbat av buller och andra störningar.

Annons

3. MarkBygdsPartiet hänvisar till svar på fråga nr. 1. Där kan man omprioritera och hitta mångmiljonbelopp till detta förfall. Skattehöjningar är otänkbara. Kommunen har överuppgifter som kostar oss skattebetalare många tiotals miljoner årligen.

MARKS OBEROENDE DEMOKRATER

1. Ja, det är en krissituation i skolan och många lärare är förtvivlade. I första hand krävs fler lärare så att elever kan ta till sig den undervisning som erbjuds.

Det finns mycket pengar att hämta genom att plocka bort kostnader för icke lagreglerad verksamhet. Exempelvis sponsrar kommunen Marbo Basket med 1,8 miljoner åren 2006-2012. Minab har fått 7,5 miljoner 2006-2009. I den summan ingår bidrag för att bekosta detaljhandelns marknadsförning.

2. Om vi ska ha läge för det goda livet måste vi värna om markbornas livsmiljö. Det är ju det om attraherar folk som flyttar hit.

Vi säger ett solklart nej till vindkraftsparken på Lygnersvider. Däremot kan vi inte uttala oss om planerna för Öxabäck eftersom vi ännu inte fått en fullödig presentation.

3. De dåliga vägarna är ett råttbo av samma omfattning som bristerna i avloppssystemet. Det krävs enorma summor att rätta till detta, men vi kan inte plocka pengar av andra verksamheter som redan går på knäna.

Om det inte går att finansiera på annat sätt så får vi låna av Kommuninvest AB, där Mark äger en andel och har rätt till förmånliga lån.

MILJÖPARTIET

1. Ja, Miljöpartiet vill ha ökad lärartäthet.

Annons

Genom bra företagspolitik får vi många jobb, minskad arbetslöshet och mer pengar i kommunkassan.

2. Miljöpartiet har varit villigt att ställa sig bakom folkomröstningar om tillräckligt många stått bakom.

Vi måste tänka på en omställning i samhället från fossila bränslen som kärnkraft, kol och olja till förnybar energi. Om länsstyrelsen gör bedömningen att vindkraftsetableringen inte förorsakar skada på människor, djur eller natur finner vi ingen anledning att motsätta oss det. ??

3. Man sparar sig inte ur en kris! Kommunen har gått plus de senaste åren och har en stabil ekonomi. Vi vill satsa på att få hit verksamheter, gärna gröna, som ger fler jobb. Det ger mer skattepengar som vi kan använda i kommunens verksamheter där underhåll av vägar och fastigheter är en viktig del.

MODERATERNA

1. Vi kommer att förstärka i skolan så snart ekonomin tillåter detta. Det är prioriterat område. Det behövs mer personal både inom förskolan och i skolan. Fler vuxna helt enkelt.

2. Vi har som bekant tagit ställnig mot en etablering i Sätila. Gällande Öxabäck har vi inte haft så ingående diskussioner men Moderaterna anser att vi ska ha en försiktig hållning när det gäller etableringar av vindkraft i Mark. Det gäller att se den totala utvecklingen av kommunen och inte bara en fråga, som i detta fallet vindkraft.

3. Det går att se över den nuvarande pengapåsen och fördela om, men också att införa nya arbetssätt av det som görs i dag, på så sätt kan pengar frigöras. En plan för att beta av och prioritera är ett sätt att arbeta med vägarna också.

SOCIALDEMOKRATERNA

1. En ny rödgrön regering vill investera minst 12 miljarder mer i skola, vård och omsorg. Det skulle ge 6 000 nya lärare. Vi vill se en likvärdig skola som sätter varje elevs möjlighet att nå kunskapsmålen i centrum, och stimulerar till kreativitet och ansvarstagande. Då behövs mindre klasser och fler lärare och andra specialister i skolan. Vi vill investera i ett kvalitetsprogram för skolan, med ambitionen att lärartätheten ska öka till nio lärare per 100 elever.

Annons

2. Det är alltid viktigast att värna Markbornas livsmiljö och de värden som präglar Markbornas vardag tex harmonin, tryggheten, närheten och naturen. Vi säger definitivt nej till vindkraftsetableringen på Lygnersvider i Sätila. Öxabäck har inte behandlats ännu (det finns heller inget material eller ansökan att ta ställning till). Det är viktigt att kommunen får fram en aktuell översiktsplan för hela kommunen som också behandlar vindkraft.

3. Kommunen har en budget på cirka 1,7 miljarder kronor, skatteintäkterna ökar något för 2011. Vi ska successivt lägga mer pengar på underhåll av vägar och fastigheter. Det bör vi klara genom omfördelning och utan att spara. Vi ska se till att få ut så mycket som möjligt av varje krona.

VÄNSTERPARTIET

1. Ja, skolan behöver fler lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, bibliotekarier, kuratorer mm. Fritids behöver mindre grupper och mer personal. Skolans framtid är hotad av Reinfeldts skattesänkningar och Björklunds förödande skolpolitik.

Om de rödgröna vinner valet finns ett finansierat förslag som ska sjösättas till gagn för alla Sveriges elever och pedagoger.

2. Först måste man definiera vad som är en god livsmiljö. För oss är det att ha en hållbar utveckling för människa och miljö, bla när det gäller energiproduktion och elförbrukning. Vindkraften är ett bra komplement för att minska förbrukningen av fossila bränslen. Om det blir etableringar i Mark återstår att se men på något sätt måste ju även vi bidra till att hitta vettiga lösningar inför framtiden. Självklart ska platserna för en eventuell etablering noga övervägas.

3. Underhållet pågår kontinuerligt efter en uppgjord plan. Teknik- och servicenämnden har pengar i sin budget, men självklart räcker inte pengarna till att göra allt på en gång även om många önskar det. Vi har inga besparingsplaner för närvarande.

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons