Annons

Mikael Hermansson: Sverige har inte råd att slänga vaccin

Vaccinationsfusk är illa nog. Men det finns ett bakomliggande systemfel som säger mer om Sverige av idag.
Mikael HermanssonSkicka e-post
Ledare • Publicerad 2 februari 2021
Mikael Hermansson
Detta är en personligt skriven text i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ju fler som vaccineras desto bättre. Men för att detta ska ske på ett resurssmart sätt måste regioner och kommuner organisera vaccineringarna så att det inte blir dyra droppar över.
Ju fler som vaccineras desto bättre. Men för att detta ska ske på ett resurssmart sätt måste regioner och kommuner organisera vaccineringarna så att det inte blir dyra droppar över.Foto: Pernilla Rudenwall Petrie

Under onsdagen gick TT ut med uppgiften att vaccinationerna av äldre med hemtjänst i Västra Götalandsregionen stoppas tillfälligt. Orsaken sades vara brist på vaccin från tillverkaren Pfizer.

Men stoppet sammanfaller med att avslöjandena om vaccinationsfusk har duggat tätt de senaste dagarna. Och då börjar misstankarna spira och konspirationsteorierna blomma.

Annons

Först som sist: Det finns inget samband mellan stoppet och fusket. Men redan vetskapen om att andra tränger sig före i vaccinationskön kan vara tillräckligt för att väcka misstankarna om att bristerna ändå beror på mygel och fusk. Ingen rök utan eld, så att säga.

Hittills har fusk med vaccineringarna alternativt tveksamma beslut om vem som står i tur påträffats i nio av landets 21 regioner. Det handlar om personal som inte arbetar patientnära, administrativa chefer och anhöriga till personer i ledande ställning på ett antal sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden runt om i landet som vaccinerats trots att de inte ingår i några som helst risk- eller prioriteringsgrupper.

Ertappade har sedan de som ansvarar för tilltagen sedan försökt hantera kritiken, men också ansträngt sig för att förminska och bortförklara den akuta förtroendeförlust som blir konsekvensen.

”Det är inte den enda förklaringen till det som nu har skett, men det finns fullgoda skäl till varför det kan vara relevant att faktiskt låta folk gå före i vaccinationskön. Som att utnyttja varje tillgänglig dos i tid.”

Under onsdagsmorgon gick SR:s morgonekot ett steg längre i granskningen av de som tränger sig före i vaccinationskön. Att göra så kan vara ett uttryck för korruption, enligt Ulrik Åshuvud, ordförande för Transparency International i Sverige.

Sverige är fortfarande ett av världens minst korrumperade länder. Det är inte detsamma som att korruption inte förekommer. De enskilda fallen kan visserligen omfatta ett fåtal personer, men det spelar knappast någon roll för att motverka bilden av att det finns människor som inte drar sig för att ge sig själva fördelar på andras bekostnad.

Samtidigt finns det ingen anledning att vara naiv. Den som till nöds trodde att ”tjyvsamhället” försvann i och med att coronapandemin fick oss att börja tvätta händerna, hålla avstånd och visa hänsyn får lära sig att leva med ännu en besvikelse.

Men det tål att påminna om följande, att verkligheten sällan är lika okomplicerad och entydig som den kan framstå i rubrikerna. Det är inte den enda förklaringen till det som nu har skett, men det finns fullgoda skäl till varför det kan vara relevant att faktiskt låta folk gå före i vaccinationskön. Som att utnyttja varje tillgänglig dos i tid.

I förra veckan intervjuade TT Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdsenheten inom Sveriges kommuner och regioner, om vaccinationsfusket. En del i intervjun flyttade fokus från fusk till förekommande försiktighet vad avser hanteringen av den än så länge knappa tilldelningen av vaccin:

”– Att slänga vaccinet är inte aktuellt, allt ska användas. Efter spädning har man sex timmar på sig att använda det, vid 2-30 graders värme”.

Med det perspektivet i förgrunden tornar ett större problem än egennyttan upp sig i bakgrunden, nämligen samhällets förmåga att administrera vaccinationerna så att inga av de dyra och hälsofrämjande dropparna går förlorade.

Annons

Vaccinfusk måste utredas. Korruption i stat, region och kommun ska tas på allvar och bekämpas med nit och allvar, ordning och reda – här finns inget utrymme för dröjsmål, ursäkter eller bortförklaringar.

Men hur ska Sverige bära sig åt för att återupprätta den förlorade självbilden av att vara ett överlägset välorganiserat land där det så att säga inte blir vaccin över en fredagseftermiddag?

Annons
Annons
Annons
Annons