Annons

Jesper Strömbäck: Invandring gör Sverige starkare

Framgångsrik integration bygger alltid på inkludering, aldrig exkludering. Den politiska debatten där invandringen beskrivs som ett problem, missar att den tvärtom gör Sverige starkare.
Jesper Strömbäck
Ledarkrönika • Publicerad 10 februari 2020
Jesper Strömbäck
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
Ledsen, Jimmie Åkesson. Men så är inte fallet. ”Faktum är att invandring i allt väsentligt bidrar till att stärka Sverige”, skriver BT:s krönikör Jesper Strömbäck.
Ledsen, Jimmie Åkesson. Men så är inte fallet. ”Faktum är att invandring i allt väsentligt bidrar till att stärka Sverige”, skriver BT:s krönikör Jesper Strömbäck.Foto: Janerik Henriksson/TT

Att Sverigedemokraterna konsekvent svartmålar invandring och hur invandring påverkar Sverige förvånar inte. Som ett invandrar- och invandringskritiskt parti med rötterna djupt i den främlingsfientliga myllan ligger det i deras DNA.Mer förvånande är vilket genomslag deras problembeskrivningar har fått i den politiska debatten – och i den politik som numera förs fram av partier som moderaterna och socialdemokraterna.

Visserligen är det strategiska skälet till varför M och S agerar som de gör uppenbart. Båda partierna har blivit mer marknadsorienterade, och utmärkande för sådana är att de anpassar retorik och politik till vad de tror att utvalda målgrupper efterfrågar.

Annons

Att dessa partier allt oftare framställer invandring som ett problem samtidigt som de förespråkar en allt mer restriktiv invandringspolitik handlar ur det perspektivet om att försöka stoppa väljartappet till SD. Den strategin bygger dock på ett tankefel. Den främsta effekten av att anpassa retoriken och politiken är nämligen att legitimera SD och deras problemgestaltningar av invandring. Det i sin tur gör det möjligt för SD att hävda att de har haft rätt hela tiden. De gynnas också av att folk sällan väljer kopiorna om de kan välja originalet.

Att det går dåligt för M och S i opinionen förvånar därför inte.

Det främsta skälet till varför det är förvånande att problemgestaltningen av invandring har fått så starkt genomslag handlar dock om något annat. Så som debatten förs kan det kanske vara svårt att tro, men faktum är att invandring i allt väsentligt bidrar till att stärka Sverige. Att människor invandrar till Sverige är inte ett problem, det är en tillgång. Bland annat visar studier att invandring bidrar till ökad utrikeshandel och företagandet, till ökad tillväxt , till kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden, och till en föryngrad befolkning. Därmed bidrar invandring till bättre förutsättningar att hantera det faktum att befolkningen åldras. Redan idag är nästan var fjärde person i de yrkesaktiva åldrarna 20–64 år född utomlands, och den andelen beräknas öka. Man kan fråga sig hur arbetsmarknaden skulle klara sig utan alla dessa personer.

Hur mycket invandring bidrar till Sverige beror samtidigt på hur väl integrationen – inte minst på arbetsmarknaden – fungerar. Av detta följer två slutsatser. För det första borde insatserna för att förbättra integrationen ses som en investering, inte bara en kostnad. För det andra borde debatten handla om hur integrationen kan förbättras istället för om hur invandringspolitiken kan göras mer restriktiv.

Till det ska läggas att integrationen knappast förbättras om invandrade känner att de ständigt framställs som ett problem. Framgångsrik integration bygger alltid på inkludering, aldrig exkludering. I det sammanhanget har också den politiska debatten betydelse.

Annons
Annons
Annons
Annons