Annons

Nadim Ghazale: Slösa inte bort din röst – då kan makten användas emot dig

Att inte rösta, som i det stundande EU-valet, innebär att din tystnad blir någon annans styrka. Något som kan användas mot dig, dina friheter och dina rättigheter.
Nadim Ghazale
Gästkrönika • Publicerad 22 april 2024
Nadim Ghazale
Detta är en personligt skriven text i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Demokratiska fri- och rättigheter är under tillbakagång, påminner Nadim Ghazale om.
Demokratiska fri- och rättigheter är under tillbakagång, påminner Nadim Ghazale om.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Att växa upp i krig och otrygghet kommer att påverka ditt liv. Så även att få växa upp i fred och frihet. Oavsett så kommer det spela en stor roll för ditt liv och hur du uppfattar omvärlden. Exempelvis vad du tycker är viktigt och vad du tar för givet. Du kan inte heller veta hur det är att inte ha något du alltid haft. Privilegier är ett exempel, fred ett annat, demokrati ett tredje.

Krönikören

Nadim Ghazale

är före detta polis, föreläsare, Boråsambassadör 2021 och verksamhetschef nattvandring.nu.

Demokratiska fri- och rättigheter är under tillbakagång. Såsom digitaliserad övervakning, ekonomisk kris för barnfamiljer, förenings- och kulturfriheten, censurering av människor både i allmänhet och inom myndigheter. Vi har färre, inte fler demokratier idag än för fyra år sedan. Det är meningar som Jaume Duch Guillot, Europaparlamentets generalsekreterare för kommunikation inledde med under sitt inledningsanförande för Together.EU Leadership Academy som jag fått vara en del av. Demokratins tillbakagång kallas ibland för autokratisering. Det sker inte via statskupper eller revolutioner utan paradoxalt nog via demokratiska metoder. Slutsatsen som man kan dra av det är att det råder ett allt bredare folkligt stöd för en auktoritär politik, vilket då blivit ett hot mot demokratin.

Annons

Enligt forskning från V-dem vid Göteborgs Universitet har antalet länder som för närvarande genomgår autokratisering ökat betydligt. En rapport från 2022 visar att demokratin i världen nu har sjunkit till nivåer som liknar dem från 1986 och att 35 års framsteg för demokrati har gått förlorade. I länder där auktoritära tendenser växer syns främst ökade inskränkningar av mediernas frihet och angrepp mot civilsamhällets organisationer. Akademisk och kulturell frihet, samt yttrandefrihet, är också bland de mest utsatta institutionerna för auktoritära ledare. Ökad desinformation och ökad polarisering bidrar till att förvärra detta. Det som leder till eskaleringen av demokratins tillbakagång är när auktoritära politiska rörelser får direkt inflytande över regeringspolitiken i ett land. Därmed kan de sakta avveckla demokratiska institutioner såsom fria medier, civilsamhället, oberoende organisationer och rättsväsendet.

Det som gör dessa rörelser framgångsrika är att målet trumfar allt. Målet står över interna skillnader eller stridigheter. Deras engagemang är stort och valdeltagandet högt. Kulturen som råder är en djup förståelse för att det är politisk makt som kan göra verklig skillnad. Det särskiljer dem från motståndarna som antingen är mer nöjda, orkeslösa eller tar saker för givet. Kanske är det därför den senare gruppen lättare avstår från att använda sin rösträtt.

Att frivilligt ge demokratisk makt till politiker som med små myrsteg vill vandra på den vägen är därför inte att vara kritisk mot en religion, invandring eller kriminalitet. Det är att sakta ge bort en liten del av demokratin. Att inte rösta är att ge bort makt. Makt som kan användas mot dig.

Det du aldrig haft kan du inte förlora men det du har kan med enkelhet tas ifrån dig. Och det pågår.

Annons
Annons
Annons
Annons