Annons

Skyll inte på ungdomarna – ändra lagen i stället

Trafiksituationen med allt fler A-traktorer och mopedbilar behöver utredas snarast.
Ledare • Publicerad 3 augusti 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Allt fler A-traktorer och mopedbilar kör på vägar med betydligt snabbare fordon.
Allt fler A-traktorer och mopedbilar kör på vägar med betydligt snabbare fordon.Foto: Johan Nilsson/TT

I slutet av maj ställde ledarsidan frågan ”Hur länge kan vi köra på utan att riskera trafiksäkerheten?”, en rubrik som syftade till ökningen av A-traktorer och mopedbilar samt de olyckor och incidenter som fordonen leder till.

Sedan dess har ett flertal olyckor skett runtom i landet. I början av juni kolliderade exempelvis en A-traktor och en personbil på Varbergsvägen i Marks kommun, och i helgen som gick inträffade en allvarlig olycka i Timrå där fyra flickor var inblandade. En av dem vårdades i början av veckan med livshotande skador. Föraren misstänks för olovlig körning och rattfylleri.

Annons

Det är visserligen inte ovanligt att alkohol är en faktor vid trafikolyckor, så det är inte förvånande att detsamma gäller fordon som främst framförs av unga förare från 15 och 16 års ålder. Syftet med den här texten är inte heller att peka ut ungdomar som orsaken till problemen.

För det är hos de vuxna ansvaret ligger. Och här har vuxenvärlden har tyvärr hamnat på efterkälken.

De senaste månaderna har polisen vid ett flertal tillfällen varnat för att A-traktor- och mopedbilsförare utgör en fara för både sig själva och andra. Många lockas av att en A-traktor, alltså det fordon som ofta kallas Epa-traktor, är lätta att trimma med hjälp av exempelvis en fjärrkontroll utan att modifieringen upptäcks. Om inte polisen tar en förare på bar gärning när han eller hon kör för fort, alltså.

Ironiskt nog kan även fordon som framförs i lagliga 30 respektive 45 kilometer i timmen utgöra fara både för A-traktorer, mopedbilar och övrig trafik. När Epa-traktorn infördes på 1940-talet var tanken att den skulle användas som dragfordon för att transportera livsmedel på landsbygden till större orter. Det handlade alltså om landets livsmedelsförsörjning.

”För det är hos de vuxna ansvaret ligger. Och här har vuxenvärlden har tyvärr hamnat på efterkälken.”
Kajsa Kettil

I dag är de långsamgående fordonen i bästa fall en chans till frihet för exempelvis äldre tonåringar på landsbygden som lättare kan ta sig till skola och aktiviteter, och i sämsta fall en leksak för ungdomar i städer och tätorter. I slutet av 2020 fanns omkring 15 000 mopedbilar och över 33 000 A-traktorer registrerade i Sverige. Statistik från Trafikanalys visar att mopedbilarna har ökat med 170 procent och A-traktorerna med nästan 80 procent under de senaste fem åren.

Även olycksstatistiken talar sitt tydliga språk. Förra året skadades 147 personer i olyckor med A-traktorer. 2019 var siffran 96 och året dessförinnan 73 personer, enligt uppgifter till TT.

De nya inslagen i trafikbilden innebär helt andra förutsättningar för vanliga fordon som får följa vägskyltarnas hastighetsbegränsningar. För trots att många A-traktor- och mopedbilsförare kör laglydigt, kommer deras långsamgående fordon att orsaka incidenter när snabbare bilar alltför sent upptäcker att det som ser ut som en vanlig Volvo puttrar fram i makliga 30 kilometer i timmen. För att inte tala om osäkerheten som uppstår när en hel bilkö försöker köra om denna laglydiga tonåring.

Det är visserligen en rimlig huvudregel att försöka samsas och visa hänsyn i trafiken, oavsett om vi för tillfället är fotgängare, cyklister eller motorburna förare. Men den snabba ökningen av antalet A-traktorer och mopedbilar har gått så långt att människors liv är i fara. Och då räcker det inte att peka ut omyndiga flickor och pojkar som orsaken. Det som betyder något i praktiken är lagstiftning som ökar tryggheten för alla som vistas i trafiken.

Den politiska debatten bör inledas snarast. För när olyckan är framme kan vi inte längre hävda att vi ingenting visste.

Kajsa KettilSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons