Annons

Rikt fågelliv viktigare än levande vattenskotersport

Det djurliv som hamnar i kläm påverkas varken mer eller mindre av att en vattenskoter framförs i ett sportsammanhang.
Ledare • Publicerad 15 juni 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Allt vanligare att se vattenskotrar föras fram i snabb fart.
Allt vanligare att se vattenskotrar föras fram i snabb fart.Foto: Johan Nilsson/TT

I veckan berättade Niklas Tellbe, ordförande för Borås fågelgrupp, om den oro han känner över fågellivet i Öresjö (BT 14/6). Detta som en konsekvens av att vattenskoteråkningen ökat de senaste åren. Fåglar som har sina bon i vassen riskerar att få dem förstörda, och därmed även häckningen, när vattenskotrarna åker förbi i hög fart. Därutöver skräms fåglarna upp av det buller som kommer från skotrarna – så till den grad att de överger sina ungar. Det visar tydligt vilken skada vattenskotrar orsakar för djur och natur, och behovet av att reglera dessa fordon.

Den som vill införskaffa en vattenskoter behöver i dagsläget inte skaffa ett körkort. Det är alltså fritt fram för vem som helst att sätta sig på en vattenskoter. Det ökar knappast incitamenten för ansvarstagande och försiktighet. Dessutom är den befintliga lagstiftningen, vattenskoterförordningen, urholkad då dess giltighet ifrågasatts av EU-domstolen. Det leder till att polisen inte kan göra mycket åt det faktum att det överhuvudtaget inte är tillåtet att köra vattenskotrar i Borås då det saknas allmänna farleder och undantagsområden. I stället får polisen gripa in vid situationer när förare bryter mot sjölagen eller sjövägsreglerna.

”Det visar tydligt vilken skada vattenskotrar orsakar för djur och natur, och behovet av att reglera dessa fordon.”
Anela Murguz
Annons

Vattenskotrar har fått en uppsving under pandemin, och det buller och oljud som fordonen lämnar ifrån sig skapar stor irritation hos människor. Regeringen vill därför införa ett obligatoriskt förarbevis som ska träda i kraft nästa sommar. Något som även trafikutskottet sade ja till i förra veckan. Det är ett välkommet förslag då dagens lagstiftning uppenbarligen är tandlös.

Ett förarbevis hade bringat någon sorts ordning i denna oreglerade cirkus. För precis som polisen lyfter fram i BT:s artikel hade ett sådant krav lett till ökad kompetens bland dem som kör vattenskoter, och i förlängningen även ett större ansvarstagande. Detta samtidigt som det hade blivit svårare för busförare att ta sig ut på sjön.

Däremot lyfter Svenska racerförbundet och Svenska motorsportsförbundet fram att dessa regleringar kan kväva en helt sport. Mot bakgrund av det förespråkar ordförandena för respektive förbund vissa undantag i kravet om förarbevis i en debattartikel i Göteborgs-Posten (13/6). Till exempel vill de att förarbeviset ska undantas vid stora internationella tävlingar, men även för prova på-verksamhet.

Man bör inte kväsa en hel sport i onödan. Men artikelförfattarna bortser från det faktum att vattenskoteråkandet – vare sig det utövas som en del av en sport eller inte – har stora konsekvenser för djur och natur. Och att det därför inte är helt jämförbart med andra motorsporter. Visst är det bättre att åkandet sker under ordnade och reglerade former, och dessutom vid särskilda begränsade platser. Men det djurliv som hamnar i kläm påverkas varken mer eller mindre av att en vattenskoter framförs i ett sportsammanhang.

Anela MurguzSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons