Annons

R 40-framtiden: Upp till kamp för motorvägen, MP!

Även cykel- och miljövänner borde nu driva på för att få R 40-motorvägen flyttad ut ur centrala Borås till en sydlig båge. Trafikverkets utredning har landat i en förvånande och för staden olycklig slutsats.
Ledare • Publicerad 4 juni 2018
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Så här ser Trafikverkets skiss ut över en flyttad R 40 ut ur Borås i en sydlig åtta kilometer lång båge. Men tyvärr är myndighetens slutsats att flytten inte är att rekommendera.
Så här ser Trafikverkets skiss ut över en flyttad R 40 ut ur Borås i en sydlig åtta kilometer lång båge. Men tyvärr är myndighetens slutsats att flytten inte är att rekommendera.Foto: Trafikverket

Hur slutsatsen i Trafikverkets tjocka lunta över trafiksystemet, med det officiella namnet ”Åtgärdsvalsstudie Noden Borås”, ska läsas råder det nu ingen tvekan om: ”Gå vidare? Nej, åtgärden bedöms ha små nyttoeffekter och är inte aktuell”, lyder den.

Annons

På måndagen nedkom slutrapporten till Borås stad, men som vi skrivit tidigare framgick det redan för en månad sedan att myndighetens utredare ändrat sig om just frågan om 40:ans framtid jämfört med de resonemang som fördes i fjolårets första version.

Det som då hette att det bör hållas öppet för en framtida flytt av stadsmotorvägen och därmed låg i linje med vad Borås stads ledning argumenterat för, har nu alltså förbytts i ett tydligt ”nej”. Men med detta besked bör Borås stad inte låta sig nöja. Borås Stads kommande trafikplan bör i stället lägga fram argumentation om varför Trafikverket resonerar fel.

En särskilt intressant roll får då Miljöpartiet, som ju har ”nej till ny motorväg” i sitt dna. MP, och alla andra krafter som månar om att Borås ska bli en attraktiv, modern stad där centrum förtätas och där fler vill och kan cykla och gå till jobb och skola och nöjen, bör förklara för Trafikverket varför det långsiktigt inte är hållbart att, inte minst den tunga trafiken som enbart ska passera Borås, fortsätter att bilda en brutal barriär invid stadens hjärta.

Trafikverket resonerar i viss utsträckning emot sig själv i R 40-frågan. I studien konstateras att ”stadens attraktivitet säkerställs genom att trängsel, bullerstörningar, barriäreffekter och episoder med dålig luftkvalitet kontinuerligt minskar. I kombination med teknikutveckling innebär det förutsättningar för en högre livskvalitet för invånarna. Med en ökad andel hållbara resor och transporter stärks Borås som varumärke, inte minst för unga människor och personer med hög miljömedvetenhet.”

Budskapet är tydligt: Bilarna ska bort, cykel och buss ska fram, till exempel genom höjda p-avgifter. Eller som man uttrycker sig: ”För att en stad i storlek med Borås ska lyckas med framtida tillväxt måste trafiksystemet användas mer effektivt, och en överflyttning till mer yteffektiva färdmedel fordras. För att åstadkomma en sådan förändring måste det bli lätt att välja ”rätt”, det bör till exempel inte ta mycket längre tid att åka kollektivt än att åka bil.”

Mot detta resonemang finns föga att invända. Men studien synes mer drivas av ambitionen att straffa ut bilarna, än att bygga attraktiva alternativ. Få kör och parkerar sina dyra bilar av lättja. Man gör det för att det berömda livspusslet ska fungera.

En flytt av R 40 ”ut ur stan” skulle kunna fungera som en intressant katalysator för att driva fram smartare lösningar för bussar, cykelvägar, kanske en modern typ av intelligent spårvagn.

När Trafikverket avfärdar en åtta kilometer lång sydlig dragning av R 40, kopplad till 27:an, bygger man kalkylen i huvudsak på att alltför få bilar skulle välja den omvägen – sträckan blir en aning längre – på att hastigheten torde bli runt 80 km/h snarare än 120 km/h. Vid den högre hastigheten skulle omflyttningen av trafik bli betydligt större. Man skriver att ”en direkt följd av mindre trafik på nuvarande väg 40 är minskade utsläpp och en minskad barriär i de centrala delarna av staden. Det leder samtidigt till ökat buller och utsläpp på den plats där vägen eventuellt etableras.” Därav tanken om 80 km/ i stället för 120 km/h.

Men den dag som denna omflyttade motorväg skulle stå klar kan vi utgå från att eldrift dominerar såväl person- som lastbilar, varvid både buller- och utsläppsproblemet lär vara betydligt mindre, och därmed skälen till att hålla den lägre hastigheten.

Om inte motorvägen ska dela centrala Borås för överskådlig framtid är det nu kampanjen behöver föras. Välkommen in, MP.

Annons
Annons
Annons
Annons