Annons

Problemet ligger i ägandefrågan – inte att djurparken finns

Det är inte Borås djurparks existens som bör ifrågasättas, utan hur ägandeformen för parken ser ut.
Ledare • Publicerad 6 november 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Gärna en diskussion om djurparken – men fokusera då på rätt sak. Problemet är vem som äger dem, inte att de finns.
Gärna en diskussion om djurparken – men fokusera då på rätt sak. Problemet är vem som äger dem, inte att de finns.Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Den liberala riksdagsledamoten Maria Nilsson (L) från Göteborg vill se ett förbud av djurparker. I en motion till riksdagen yrkar hon för att nyetableringar av djurparker ska stoppas och vill även att riksdagen ska verka för att avveckla de djurparker som finns i dagsläget. Detta eftersom att ”djurparker finns till för att människor ska titta på instängda djur på nära håll”, och för att det skulle vara bättre att skydda hotade arter i sin naturliga miljö.

Men det är föreställning som är såväl förenklad som föråldrad. Många djurparker har utvecklats till att även inneha en viktig bevarandefunktion. Det finns således ingen motsättning mellan att skydda arter i djurparker och i dess naturliga miljö. Som exempel har Borås djurpark den gångna veckan haft ett fokus på att uppmärksamma om just hotade djurarter. En betydande del av detta arbete handlar om att stötta olika projekt som går ut på att hjälpa hotade arter i sina naturliga miljöer, bland annat genom att främja bättre samspel mellan människor och djur i dessa miljöer.

Annons

Lyckligtvis har Liberalerna i Borås en annan hållning i frågan där man ser värdet i de bevarandeprojekt som Borås djurpark bedriver. Men det är beklagligt att ordförande Lotta Preijde (L) nöjer sig med nuvarande ägardirektiv där kommunen driver djurparken med tanke på att partiet lokalt varit en drivande kraft för att privatisera Borås djurpark.

Inte heller Moderaterna i Borås vill ta ställning för en privatisering av djurparken. Detta för att frågan skulle vara komplicerad. Men frågan är allt annat än just det eftersom det handlar om att överlåta djurparken till en ägare med större engagemang och kunskap. När Kolmårdens djurpark tampades med stora ekonomiska skulder fick privatiseringen bli en sista utväg ur svackan. Och resultatet blev bättre än man hade kunnat ana: Kolmården är i dag ett av Nordens mest välbesökta nöjespark och har sedan dess till och med intensifierat arbetet för bevarande av hotade djurarter.

I ett större perspektiv är det också en fråga om att definiera kommunens kärnuppdrag, vilket borde vara angeläget för borgerliga partier som L och M. Att bedriva djurpark faller inte under den kategorin. Kommunen ska i stället fokusera på att leverera skola och välfärd åt sina medborgare, och genom att sälja djurparken hade kommunen frigjort en bra summa pengar som hade stärkt kvaliteten.

Förutom det bevarande arbetet har djurparker en viktig roll även ur ett mer långsiktigt perspektiv. Parkerna lockar till sig många barn som får möjlighet att med alla sina sinnen betrakta djuren, vilket i sin tur bäddar för ett livslångt engagemang. Därmed spelar ägarformen roll. Borås djurpark borde ägas av en privat aktör som har det som sitt specialområde, inte av kommunen som bara vill ha ännu ett varumärke att stoltsera med.

Annons
Annons
Annons
Annons