Permanent panik kan inte lindras tillfälligt genom fuskbyggen

Ledare Artikeln publicerades
Kommunala bostadsbolaget Stockholmshem bygger de här modulhusen, avsedda för nyanlända. En färsk dom i Mark- och miljööverdomstolen ger Göteborgs Stad smisk på fingrarna för att de bygger liknande boenden, som inte är att betrakta som tillfälliga.
Foto:Ramirent
Kommunala bostadsbolaget Stockholmshem bygger de här modulhusen, avsedda för nyanlända. En färsk dom i Mark- och miljööverdomstolen ger Göteborgs Stad smisk på fingrarna för att de bygger liknande boenden, som inte är att betrakta som tillfälliga.

Det har uppstått panik på bostadsmarknaden. Risken är påtaglig att svenska kommuner därför kommer att fuska för att få fram fler bostäder. Nu är det upp till landets domstolar att bjuda motstånd mot detta egenmäktiga förfarande.

Tidigare i veckan kom Mark- och Miljööverdomstolen med en dom som bekräftar ett tidigare utslag i en underliggande rätt, nämligen att Göteborgs kommun fuskat när de byggt ”tillfälliga” bostäder för bland annat studenter, flyktingar och ensamkommande barn. De monteringsfärdiga bostäder som satts upp, bland annat i attraktiva områden som Askim, är snarare allt annat än tillfälliga och snarare att betrakta som permanent bebyggelse.

De rödgrönrosas agerande har rört upp starka känslor i Borås västra grannstad. Den politiska majoriteten har kört över de boende i de aktuella områdena, bland vilka det uppstått starka protester mot såväl bostädernas utformning och läge som vilka som avses bo i dem. En hel del främlingsfientlighet trängde upp till ytan inför att besluten om bostadsbyggandet fattades.

Men det som nu har avgjorts handlar inte om vem eller vilka som ska bo där, och inte heller om vilken exteriör påverkan av landskapsbilden som dessa bostäder har. Utan om det lagliga i själva ansatsen, och enligt domskälen råder det inga tvivel om att den rödgrönrosa majoritetens agerande är att betrakta som fusk.

Detta är inte temporära bostäder i lagens mening. En sådan satsning som Göteborgs kommun har gjort – bostäderna är redan färdigbyggda! – kan inte betraktas som tillfällig om behovet bedöms bestå.

Vill man kan man förstå Mark- och Miljööverdomstolens beslut som att den slår fast att det är dagens bostadspolitiska tillkortakommanden och brister som gör att ”tillfälliga bostäder” måste betraktas som permanenta. Det finns helt enkelt inga tecken på att regeringen har för avsikt att göra något radikalt som förändrar dagens bristsituation.

Inte heller går det att påstå att Göteborgs kommun av egen kraft försöker göra något åt saken som snabbt och för överskådlig framtid skulle förändra bostadssituationen så att begreppet ”tillfälliga bostäder” skulle få en relevant innebörd i sammanhanget. Och det är klart att en sådan dom svider, nationellt såväl som lokalt. Det förvånar inte att tonläget bland rödgrönrosa i Göteborg blivit därefter:

”Det är totalt obegripligt att vi motarbetas när vi försöker presentera en lösning”, säger Jahja Zeqiraj (S), ordförande i fastighetsnämnden till Göteborgs-Posten. Han tycker att domen ”slår undan benen på människor i nöd”.

Det är en långsökt tolkning. En annan tolkning – mer närliggande och mindre självrättfärdigande – är att domen snarare slår undan benen på politiker som försöker fuska med bostadspolitiken.

Varken den rödgröna regeringen eller de rödgrönrosa i Göteborg har gjort något radikalt. Istället har man klamrat sig fast vid den politik som hämmat bostadsbyggandet i generationer, vilket naturligtvis får konsekvenser. Slarvar man som politiker med att planlägga byggande, ta fram mark, förenkla tillståndsprocesser, håller fast vid fördyrande tilläggsregler och rentav straffar byggare och fastighetsförvaltare genom att som i Göteborg tvinga fram lågprisboenden som andra hyresgäster förväntas betala för – då uppstår det panik och då blir det till att fuska.

Men det finns ytterligare en aspekt i Jahja Zeqirajs upprördhet som handlar om att han uppenbarligen inte gillar oberoende domstolar. Längre ner i GP:s artikel säger han nämligen följande:

”Från politikens sida har vi velat undvika att människor ska behöva bo i getto-liknande anläggningar, vi tvingas av jurister att överskrida anständighetens gränser. Det här är en viktig dom. Mark- och Miljööverdomstolen har illa fattat sin uppgift då den vid denna dom inte gjort sitt bästa för att den breda allmänheten som lider i bostadskrisens spår får möjlighet till att bo i seriösa, temporära, bostäder istället för i barackbostäder. Domen lägger en våt filt över seriösa kommuners ambitioner”.

Detta är ett viktigt citat. En tung socialdemokrat i landets andra stad anser sig i egenskap av politiker kunna diktera vad som är en domstols uppgift och hur den ska döma. Men om hans och hans rödgrönrosa kamraters ambitioner är seriösa, varför bygger de då inte dessa bostäder på ett seriöst sätt? Varför planerar de inte bättre så att de slipper ”överskrida anständighetens gränser” genom att fuskbygga ”tillfälliga” bostäder med så hög standard att de inte kan betraktas som tillfälliga? Och varför ska denna omsorg om den ”breda allmänheten som lider i bostadskrisens spår” inte göras permanent med en gång?

Mark- och Miljööverdomstolen har öppnat för att domen kan överklagas till Högsta domstolen. De rödgrönrosa i Göteborg lär göra så. Göteborgarna såväl som andra väljare får vackert vänta till nästa val för att ”överklaga” den majoritet som i dag styr i Borås västra grannstad.