Annons

Kajsa Kettil: Obegripligt om parkeringsplatser prioriteras framför kultur

Det är viktigare att ett nytt stadsbibliotek i Ulricehamn börjar byggas än att bilburna invånare får parkera exakt där de vill.
Kajsa KettilSkicka e-post
Ledarkrönika • Publicerad 17 maj 2024
Kajsa Kettil
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
På Marknadsplatsen i Ulricehamn planeras det nya kulturhuset. Placeringen har väckt motstånd och en namninsamling som kräver en folkomröstning har lämnats till kommunfullmäktige.
På Marknadsplatsen i Ulricehamn planeras det nya kulturhuset. Placeringen har väckt motstånd och en namninsamling som kräver en folkomröstning har lämnats till kommunfullmäktige.Foto: Kajsa Kettil

Strax över 3000 – så många ulricehamnare har skrivit under en namninsamling i protest mot den planerade placeringen av ett nytt kulturhus i Ulricehamn, vilket Ulricehamns Tidning berättade häromdagen. Området heter Marknadsplatsen och består av en stor parkering. Om kulturhuset byggs blir det färre parkeringar just där, och detta är några kommuninvånare så upprörda över att de drog igång namninsamlingen. Målet är att den ska leda till en folkomröstning.

Innan vi går in på varför det vore olyckligt måste vi backa bandet. För att göra en över 40-årig historia kort har Ulricehamns stadsbibliotek varit under all kritik hur länge som helst. Lokalerna i det så kallade nämndhuset betraktades som tillfälliga redan när biblioteket flyttade dit i slutet av 70-talet. Och eftersom diskussionerna om och förberedelserna inför detta nya stadsbibliotek har pågått mer eller mindre konstant har de provisoriska lokalerna fått fortsätta hålla öppet.

Annons

Det hade kanske varit okej om det inte vore för att de är sunkiga och uppges vara direkt ohälsosamma.

Bibliotekarier måste höra till en av de mest tålmodiga yrkeskårerna. Lojalitet och hårt arbete är goda egenskaper men riskerar att utnyttjas av uppdragsgivaren, i det här fallet politiska styren av olika kulörer som har passerat genom årtiondena. Konsekvensen blev att medarbetarnas varningssignaler negligerades alltför länge. Det regnade in, svart gegga växte i bibliotekslokalernas källare och personalen började uppleva symptom de kopplade till inomhusklimatet.

Det var därför förståeligt att de uttryckte djup besvikelse när det plötsligt blev stopp för de långt framskridna planerna på ett kulturhus ovanpå Ica-butiken i centrum.

Som ledarsidan har belyst tidigare brukar det gå fint att hitta politiska lösningar i form av kommunala och privata delfinansieringar av satsningar kopplade till idrott i Ulricehamn. Det är utmärkt! Allt som uppmuntrar till rörelse är viktigt i vårt stillasittande samhälle.

Men god hälsa behöver mer än hög puls. Även kultur bidrar till människans välbefinnande. All kultur behöver inte drivas med offentliga medel, men varje kommun ska enligt lag ha ett bibliotek. Detta ska vara tillgängligt för alla och verka för läsfrämjande, kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det ska ska även fungera som mötesplats, uppmuntra det offentliga samtalet och prioritera bland annat ungdomar.

Om Ulricehamns kommun ska leva upp till dessa krav kvalitetsmässigt och inte bara rent tekniskt behövs så fort som möjligt nya lokaler för stadsbiblioteket. Med tanke på att stora mängder tid och pengar har lagts på planer som har gått i stöpet, är det dags att sätta spaden i jorden. Marknadsplatsen är ett läge som fungerar lika väl som flera andra alternativ som har varit uppe i debatten.

Tidigare i veckan tog kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson emot en kartong med närmare 200 sidor namnunderskrifter.
Tidigare i veckan tog kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson emot en kartong med närmare 200 sidor namnunderskrifter.Foto: Pernilla Rudenwall

I början av veckan lämnade initiativtagarna till namninsamlingen in sin 3 010 namn långa lista till kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (C) (UT 14/5). Eftersom listan har samlat mer än tio procent av invånarantalet som enligt Valmyndigheten är 19 744 röstberättigade personer, måste kommunfullmäktige ta upp frågan. Om initiativet ska stoppas krävs att två tredjedelar av fullmäktigeledamöterna är emot det.

Det bör visserligen nämnas att kommunala folkomröstningar endast är rådgivande. Så oavsett om ulricehamnarna får rösta om Marknadsplatsens framtid eller inte är det i slutändan de folkvalda politikerna som bestämmer om det blir parkeringsplatser eller ett kulturhus där.

”Det skulle ge utrymme för en spännande framtid, kanske till och med där kultur och idrott kan mötas?”

Inför detta ställningstagande finns i grunden två alternativ: Antingen planerar politikerna framtiden utifrån dagens pensionärsönskemål om ett överflöd av centrala parkeringar exakt på den plats de är vana vid. Eller så ser politikerna framför sig hur dagens barn, unga, medelålders och äldre ska kunna mötas för att inte bara låna böcker utan även umgås, fika, lyssna på musik och föredrag och så vidare.

Drygt 3 000 personer har skrivit under protestlistan.
Drygt 3 000 personer har skrivit under protestlistan.Foto: Pernilla Rudenwall

Det är lätt att skriva under en namninsamling när någon räcker fram en penna och argumenterar för sin sak – svårare att hitta lösningar där allas behov och önskemål tillgodoses.

Annons

Exakt hur lösningarna kan se ut vet vi inte i dag, men uttrycket ”nöden är uppfinningarnas moder” finns av en anledning.

Om ett stadsbibliotek bygger bort en del parkeringsplatser går det säkert att skaka fram nya till kommuninvånare som på grund av lång resväg, ålderskrämpor eller tunga kassar inte kan promenera, cykla eller åka buss.

Det skulle ge utrymme för en spännande framtid, kanske till och med där kultur och idrott kan mötas? Tänk ett hus som rymmer stadsbibliotek, kafé och utställningshall – men även en del där kommunens alla dansande ungdomar kunde hålla till. Föreningen Udance har 450 medlemmar och 750 kursplatser per termin, och även föreningen Buggie driver dansverksamhet i staden.

(För transparensens skull kan tilläggas att jag har barn i en av dessa föreningar, liksom i flera andra lokala idrottsföreningar.)

Föreställ er hur lokalerna fylls av ungdomar på väg till danslektion som efter skolan sammanstrålar för en fika, hur de byter några ord med det äldre sällskapet vid bordet intill och rentav slinker in på bibblan för att göra läxorna. På vägen till läshörnan passerar de hyllan med titlar som trendar på Tiktok och får med sig en bok hem.

Se de senaste raderna som lite spontant spånande i stället för raka förslag, syftet är att uppmuntra till framtidstro och en levande stad.

En förhoppning är därför att makthavarna inte leds in på fel väg och fastnar i gamla hjulspår. Är det något som borde parkeras är det namninsamlingen. Gärna på en återvändsgata någonstans i periferin.

Annons
Annons
Annons
Annons