Närsynt Stockholm står i vägen

Ledare Artikeln publicerades
Äntligen handslag även i Borås. Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S), och Sverigeförhandlingens HG Wessberg bekräftade överenskommelsen om villkoren kring en station på den tänkta höghastighetsjärnvägen klockan tio på fredagsförmiddagen.
Foto:Peter Andersson/MIMbild
Äntligen handslag även i Borås. Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S), och Sverigeförhandlingens HG Wessberg bekräftade överenskommelsen om villkoren kring en station på den tänkta höghastighetsjärnvägen klockan tio på fredagsförmiddagen.

Höghastighetsjärnvägen är en lågt hängande frukt för en regering som jagar efter bilder av framtidstro. Att statsminister Stefan Löfven inte plockat den ännu är svårt att förstå. Medan Sverige väntar borde Anna Kinberg Batra ta initiativet.

Den viktigaste innebörden av handslaget mellan Borås Stads Ulf Olsson (S) och Sverigeförhandlingens HG Wessberg, med Annette Carlson (M) som ”bröllopsvittne” i Stadshussalen på fredagsförmiddagen, är inte att ett ”centralt eller centrumnära” stationsläge utlovas från statens representanter (långt ifrån alla stationsorter har fått detta).

Det är inte heller löftet om att staden ska bygga minst 12 500 bostäder fram till 2035, de flesta torde ha blivit byggda ändå.

Nej, viktigast är att trycket på regeringen och på riksdagen ökar än mer. Efter handslaget i Borås återstår ”bara” avtalen med storstäderna där även lokal kollektivtrafik ingår. Men som HG Wessberg noterade, redan innan storstädernas bostadslöften är avgivna kommer Sverigeförhandlingen att kunna redovisa in till regeringen åtaganden om 106 000 nya bostäder, klart över vad regeringsuppdraget innebar.

Vilken statsminister kan då vända en rad stora kommuner och regioner – många av dem S-ledda – ryggen och säga ”tyvärr, det blir inget”?

Men Stefan Löfvens problem, hans ovilja att – hittills – göra höghastighetsjärnvägen till sin, stavas Stockholm. Huvudstaden i allmän mening bryr sig allt mindre om landet utanför 08. I landstinget och partidi(s)triktet Stockholms län vill tunga krafter lägga pengarna på det som ligger just dem närmast.

Därför finns just nu ett utmärkt läge nu för Anna Kinberg Batra att stiga fram och bekräfta att Moderaterna är med på supertåget.

I väntan på att beslutsångesten i Stockholm lättar och medan besked om exakt spårdragning och stationsläge i Borås dröjer börjar ändå den våta filten över bostadsbyggandet att lyftas. Nyss har Trafikverket gett Peab klartecken att börja detaljplanera för delar av projektet Regementsstaden, som man hoppas ska rymma 1 200 bostäder när allt är klart.

”Vi vet nu att vi kan gå vidare med området kring skjutbanan. Det är väldigt viktigt för oss, vi har ju tvingats till en paus under ett par års tid”, säger Peabs Victoria Johansson.

Beskedet från Trafikverket till Peab indikerar att de nu vet hur de tänker sig sträckningen av det så kallade bispåret in till Borås.

Den karta som konsultbolaget Arup gjort i den så kallade second opinion som Trafikverket beställt på uppdrag av Sverigeförhandlingen visar, som ledarsidan skrivit tidigare, vad Arup hävdar är Trafikverkets (ännu hemliga) huvudalternativ. Och den kartan visar ju att bispåret under 2,5 kilometer åt sydväst följer Viskadalsbanans spår, från där Borås Elnät håller till på Majorsgatan, ner till i höjd med Bråt/Stora Harasjön.

Men Trafikverkets Stefan Paterson vill, förstås, ännu inte visa korten och låter förstå att beskedet till Peab om att släppa regementsområdet i stället beror på att man kommit fram till att järnvägen måste gå i bergstunnel under delar av området, och då finns inte längre hinder att bygga hus ovan jord.

På konsultbolagets karta är Trafikverkets tänkta station placerad på Göta, mellan Kärrgatan och Alvestagatan direkt söder om S:ta Birgitta griftegård, där Kust-till-kustbanan går fram. Därifrån är det 1 100 meter fågelvägen till Stora torget.

Den som vill söka fler tecken i skyn för att det är just där som både Trafikverket och Sverigeförhandlingen vill ha stationen kan man finna i protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 7 juni. Där uttrycktes definitionen av ”centrumnära läge” som ”direkt söder om motorvägen, på Lusharpan eller något öster därom”, och samma formulering har gårdagens överenskommelse.

Handelskammarens chef i Borås, Ove Lillestöl, fanns på plats i Stadshuset för att, igen, understryka hur viktigt det är för näringslivet att stationen kommer så nära ”drömläget” Stora torget som möjligt.

”Vi är glada för att det blir ett centrumnära läge, men vi vill inte att det ändå innebär att många resenärer känner sig tvingade till byten, att gångvägen upplevs för lång. Det är detta vi nu måste få till”, säger Lillestöl.

Kommunledningen vill ju detsamma. Så en inte alltför vild gissning är att om Trafikverket inte köper alternativet med ny station intill den nuvarande (kräver längre, dyr tunnel) försöker Borås Stad få stationen precis söder Rv 40, vid nuvarande Postnord/Boråshallen.

Ett knepigt hinder blir då onekligen passagen förbi S:ta Birgitta griftegård. Därifrån skulle gångavståndet till nuvarande station bli drygt 500 meter – inte längre än att det borde gå att bygga en fräck inomhuspromenad med butiker, kontor, service.

Det är här Den Stora Boråsdebatten nu behöver ta vid. 15 augusti lägger Trafikverket fram sitt svar, kallad ”korridor rosa”, deras åttonde variant, som ska visa en bana mot Jönköping (som, tyvärr, inte passerar Ulricehamns stad).

Både Ulf Olsson och Annette Carlson (M) medger att enskilda fastighetsägare måste räkna med att hamna i kläm.

”Men då gäller det att vi har bra alternativ att erbjuda dem. Det måste vi jobba hårt med nu”, säger Anette Carlson.

Sant. Höghastighetsjärnvägen bygger om Borås på alla möjliga sätt. Det som ser ut som nackdelar nu går med smart planering att förvandla till tillgångar. De 120 miljoner som Borås Stad ska medfinansiera själva banan med blir närmast småpengar när mark ska köpas in, vägar och lokaltrafik planeras om, stationsfastigheter byggas.

Men det kommer att vara värt besväret.