Annons

Anela Murguz: En bättre sexualundervisning behövs

Kan en mer allsidig sexualundervisning i skolan minska pressen på kvinnors tankar om familjebildning och fertilitet?
Anela MurguzSkicka e-post
Ledarkrönika • Publicerad 16 september 2021
Anela Murguz
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
Yngre generationer upplever att de vill ha all form av säkerhet på plats innan de beslutar sig för att skaffa barn. Ett behov som inte varit lika påtagligt bland äldre generationer.
Yngre generationer upplever att de vill ha all form av säkerhet på plats innan de beslutar sig för att skaffa barn. Ett behov som inte varit lika påtagligt bland äldre generationer.Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT

Den bokaktuella Ann Heberlein, teologie doktor i etik, författare och debattör, skrev i i en text i SvD Kultur (28/7) att den stora orättvisan mellan män och kvinnor ligger i fertiliteten. Medan mannen kan börja om och bli förälder igen på sena dar, tar det en dag slut för kvinnan. Hon fortsätter: ”Förmågan att skapa nytt liv upphör. Det är en så brutal påminnelse om döden, och om det som föregår döden, åldrandet”.

En ny studie från Malmö universitet visar att kvinnor generellt sett är mer oroliga över sin fertilitet. Man finner också att ju äldre kvinnan är desto mindre mottaglig är hon för information och kunskap om fertilitet. Kanske kan det ses som ett pris för den orättvisa som Heberlein beskriver.

Annons

Till DN (13/9) säger forskaren bakom studien, barnmorskan Maja Bodin, att informationen kan upplevas som stressande och pressande. Hon påpekar också att det i samhället länge funnits ett större fokus på att skydda sig mot graviditet, och mindre av att förklara hur fertilitet fungerar. Det gäller inte minst sexualundervisningen i skolan som länge just haft detta fokus.

Från och med nästa läsår ska sex- och samlevnadsundervisningen heta sexualitet, samtycke och relationer, och som namnet avslöjar fokusera mer på värderingar i form av samtycke och frivillighet. Det speglar således tidsandan med metoo-debatten och den nya samtyckeslagstiftningen som exempel, men värderingar om samtycke borde också få sällskap av kvinnors rätt till kunskap om hur den egna kroppen fungerar.

”Genom att utesluta den biten ur undervisningen har samhället hoppats att unga i allmänhet, och unga kvinnor i synnerhet, ska göra mer genomtänkta val vid familjebildning.”
Anela Murguz

Det har genom åren funnits en uppsjö av myter och felaktiga föreställningar om den kvinnliga kroppen. En av de mer kända är myten om att det skulle finnas en hinna i underlivet som går sönder och blöder vid samlag. Något som underlättar för kontroll av unga kvinnors sexualitet då blödningen ses som ett tecken på förlorad oskuld. Det bästa botemedlet mot denna typ av felaktig information är att ge tonåringar rätt kunskap i skolan. Att lära sig om fertilitet, alltså hur kroppen fungerar, är minst lika viktigt som att känna till hur man undviker en oplanerad graviditet, samt att samtycke är viktigt vid sex.

Genom att utesluta den biten ur undervisningen har samhället hoppats att unga i allmänhet, och unga kvinnor i synnerhet, ska göra mer genomtänkta val vid familjebildning. Men studien från Malmö visar att så redan sker, om än på grund av andra, mer prestationsmässiga, faktorer. Till exempel uppger deltagare i studien som fick barn på 1990-talet och senare att det för dem var viktigt att tänka igenom beslutet att skaffa barn.

Säkerhet, i form av bostad och jobb, tillmättes stor betydelse för beslutet att bilda familj, medan de deltagare som fick barn mellan 1950- och 1980-talet inte upplevde ett lika stort behov av att bocka av dessa aspekter. Barnafödande sågs mer som en naturlig del av livet. Något som bara hände. Bara någon enstaka person svarade att de väntade med barn för att fullfölja en utbildning eller resa utomlands.

Man kan därför säga att den osäkerhet som finns på både arbets- och bostadsmarknaden smittat av sig på den gemene svenskens syn på familjebildning. Men samhället präglas också av ett större fokus på självförverkligande, där prestationer och karriärer står i centrum och där man helst ska vara lite berest. Det förvånar således inte att många upplever att man måste ha åstadkommit vissa saker innan man blir förälder och behöver ägna stor del av sin tid till en ny, liten människa.

Men priset för att i alldeles för liten utsträckning tala om reproduktionscykeln har i stället blivit sämre kunskap om kvinnans kropp. Och på köpet är kvinnor generellt sett mer stressade över familjebildning än vad män är. Så låt oss för all del prata om hur man undviker oönskade graviditeter, och om vikten att den man vill ligga med också vill det. Men för att veta hur man undviker att bli gravid behöver man också veta hur man enklast blir det.

Annons
Annons
Annons
Annons