Ledarpanelen: Viktiga frågan vi måste lösa 2017

Borås Artikeln publicerades

BT ställer fyra frågor inför 2017 till ledarredaktionens gästkrönikörer.

Dagens fråga: Vad borde bli 2017 års mest angelägna inrikespolitiska fråga?

1. Anela Murguz är liberal debattör. Hon har tidigare varit ordförande för LUF i Borås och studerar i dag till lärare.

"Jag vill se en mer djupgående debatt om hur man ska sätta punkt för den grova gängkriminaliteten. I år har man fått läsa om skjutningar på öppna gator, om hur kriminella tagit över förskolor och i somras dödades en oskyldig åttaårig pojke av en explosion på Biskopsgården. Man brukar tala om en omvänd nattväktarstat där rättsväsendet är inte agerar. Jag tycker det är tid nog att ändra det."

2. Marie Demker är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

"Enligt min uppfattning är bostadspolitiken och infrastrukturen en nyckel till både fungerande arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter och integration. Bostäder/Infrastrukturområdena borde prioriteras mycket mer både avseende resurser, kapacitet för planering och lagstiftning. Den så kallade bostadsbubblan är ett ekonomiskt hot liksom ojämlikheterna mellan stad och land."

3. PJ Anders Linder är chefredaktör för Axess Magasin.

"Att få ordning på ordningsmakten. Krisen inom polisen är djupt olycklig och måste hävas. Brott utreds inte. Brottslingar blir djärvare och fräckare. Medborgare blir otrygga och tappar förtroendet för det allmänna när de styrande inte klarar av en av sina allra mest grundläggande uppgifter."

4. Andreas Johansson Heinö. Fil dr i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och förlagschef på den liberala tankesmedjan Timbro.

"Prioriteringar i välfärden. Borgerliga partier behöver förklara varför vi behöver både mer privat kapital i den gemensamma välfärden och mer privat finansiering. Istället för en populistisk debatt som ställer grupper mot varandra måste vi få en seriös debatt om hur det offentliga ansvaret ska avgränsas. För alla."

5. Jenny Åkervall är författare uppvuxen i Borås. Hon har arbetat som talskrivare åt såväl Göran Persson som Mona Sahlin (S).

"Att minska klyftorna i vårt samhälle. Både genom att investera i utsatta grupper – men också genom att ställa rimliga krav på dessa människor. Det gäller såväl lågutbildade infödda svenskar som känner sig förfördelade som nyanlända människor som har sökt en fristad i vårt land."

6. Johanna Grönbäck är statsvetare och kommer från Ulricehamn. Hon verkar vid forskningsinstitutet Ratio.

"Att försvara och stärka rättsstaten. Trump i USA och många politiker i Europa illustrerar hur lätt populister som ifrågasätter rättsstatens pluralism, maktdelning och oberoende domstolar med rädslan som politiskt verktyg kan få inflytande. Om – eller när – populister som dessa får makt behövs rättsstaten som mest."

7. Lars Stjernkvist är kommunstyrelsens ordförande (S) i Norrköping. Han har verkat som partisekreterare och riksdagsledamot.

"Det borde bli utbildningspolitiken. Under 2017 blir det allt mer uppenbart att vi har både arbetslöshet och arbetskraftsbrist. Lösningen stavas framför allt utbildning. Under 2015 kom det från framför allt krigets Syrien ett nytt Helsingborg till Sverige, och om dessa ska ha en chans komma in i samhället krävs kreativa lösningar för att snabbt få fram fler utbildningsplatser."