Annons

Ledare: Låt inte våren gå i repris för skolorna

Trots gott om tid för förberedelse saknar många gymnasieskolor i landet en plan för hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska efterföljas i höst.
Ledare • Publicerad 11 augusti 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Foto: Jessica Gow/TT

Om knappt en vecka öppnar skolorna upp för ännu ett läsår. Men det råder frågetecken kring hur trängseln ska hanteras. Till Svenska Dagbladet (10/8) säger till exempel Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund, att hon har fått få signaler om att gymnasieskolor planerar verksamheten för att kunna hålla avstånd. På Borås gymnasieskolor har sådan planering skett men enligt ansvarig personal har det varit svårt att balansera mellan vanlig undervisning och alla rekommendationer.

Det har snart gått två månader sedan Folkhälsomyndigheten tog bort kravet på distansundervisning för gymnasieskolan. Det har således funnits gott om tid att planera en säker öppning av gymnasieskolorna. Att lärare, facken och övrig personal vittnar om fortsatta svårigheter och otydligheter är oroväckande, inte minst då det utgör en hälsorisk för både personal och elever.

Annons

Ett exempel som illustrerar behovet av en försiktig och säker öppning av skolorna är Israel där frågan hamnat i fokus för den smittovåg som landet nu genomgår. Sedan man slog upp portarna för skolorna i mitten av maj har 200 skolor och förskolor fått stänga på grund av smittspridning. Nu skiljer sig Israels strategi från Sverige på flera punkter, däribland stängning av skolor. Men lärdomen; att skolorna måste öppnas gradvis och försiktigt, kan alla länder dra nytta av.

Det är särskilt viktigt när det gäller gymnasieskolan då de sociala kontakterna är fler. Till skillnad från grundskolan, där lärare i regel undervisar i en och samma klass, undervisar gymnasielärare för flera klasser i olika klassrum. Klasserna brukar dessutom vara större. Det innebär att en gymnasielärare kan träffa uppemot hundra elever per dag. Och eleverna träffar i sin tur flera olika lärare om dagen. Det minsta de anställda kan förvänta sig från sin arbetsgivare är ett svar på hur alla dessa kontakter ska ske utan att det utgör en risk mot den egna hälsan.

Skolan har genom våren hyllats för den omställning man lyckades göra. Den må ha varit snabb, men den har inte varit så smidig som hyllningarna får det att låta som. Många lärare, framförallt grundskollärare, arbetade dubbelt när de tvingades planera undervisning som skulle bedrivas på plats och för de barn som befann sig hemma under längre perioder. Trots en redan påtagligt större arbetsbelastning fick de också täcka upp för sjuka kollegor. På en skola utanför Skellefteå insjuknade hälften av lärarkåren i coronaviruset och en lärare dog.

För att undvika att hamna i en liknande situation som den i våras behöver höstens terminsstart föregås av noggrann förberedelse. När coronapandemin slog till i början på mars var möjligheterna till detta av förklarliga skäl ytterst få. Men nu, när det länge stått klart att även hösten kommer påverkas av covid-19, borde det förberedande arbetet ha börjat redan innan semestern. Och myndigheterna borde vara tydligare med hur rekommendationerna ska tillämpas i en skolmiljö.

Den observatörsattityd som Lennart Hjelmstedt så träffande beskrev i en krönika här på ledarsidan i söndags uppenbarar sig även i denna fråga. Men även den som tror att den är en observatör gynnas av försiktighet och förberedelse. Det är trots allt bättre än en situation där man tvingas laga efter läge.

Anela MurguzSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons