Annons

Låt inte danskarna köra över Sverige

Gärna smidiga dagsutflykter mellan Sverige och Danmark, men lastbilarna får inte ha del av kakan. Ungefär så låter det från invånare på norra Själland inför byggandet av en väg- och en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör.
Ledare • Publicerad 13 januari 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Öresundsbron blev en succé. Nu är det hög tid för ännu en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark, en väg- och järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Men den danska opinionen krånglar.
Öresundsbron blev en succé. Nu är det hög tid för ännu en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark, en väg- och järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Men den danska opinionen krånglar.Foto: Johan Nilsson/TT

I nuläget är det dessa åsikter från danska sidan som sätter käppar i hjulet för projektet, kallat HH-förbindelsen, som just nu utreds av svenska och danska myndigheter. (DN 7/1).

Att bygga tunnlar som enbart finns till för persontransporter vore ett enormt slöseri med resurser. Både ekonomiskt, men också ur miljösynpunkt. Ett åtta år långt byggprojekt innebär betydande utsläpp av växthusgaser. För att motivera det krävs rimligen att miljövinsten blir så stor som möjligt när tunnlarna är färdiga, vilket beräknas till 2035.

Annons

Då behöver de lastbilar som åker till och från Sverige kunna ta en snabbare väg via den nya fasta länken, i stället för att ta färjan på samma sträcka eller omvägen via Öresundsbron. Med tanke på hur många regleringar med miljöhänsyn regeringen lägger på befolkningen vore det skevt om ett statligt projekt genomförs utan att miljönyttan maximeras.

Utredningen av HH-förbindelsen beräknas vara klar under året. Finansieringen kan då bestå av lån med statsgaranti från Sverige och Danmark, med tanken att projektet så småningom finansierar sig självt genom brukaravgifter. Men om tunnlarna stänger ute godstransporter av hänsyn till danska invånare som inte vill se fler lastbilar på sina vägar finns det ingen anledning för svenska staten att vara med över huvud taget. Även om finansieringen sker med lån är det inte rimligt att Sverige drar på sig skulder om inte nyttan med projektet maximeras.

HH-förbindelsen skulle bli ytterligare en smidig länk mellan kontinenten och resten av Skandinavien, som kompletterar Öresundsbron. Det kan till exempel gynna e-handeln och med den de växande logistikcentrumen i städer som Ljungby, Jönköping och Örebro.

Om tunnlarna byggs, med tillåten godstrafik, skulle det vara en rimligare investering än de påtänkta höghastighetsbanorna mellan Sveriges tre storstäder. Värdeökningen för både näringslivet och privatpersoner blir större när en passage blir mer framkomlig, än om sträckor som redan i dag fungerar väl blir något snabbare. På samma sätt behöver regeringen se över vilka flaskhalsar som i dag hämmar en potentiell utveckling i olika delar av landet. Det gäller järnvägssträckor som är för dåligt underhållna och underdimensionerade vägar – många sådana projekt där det behövs skulle gynna stora delar av landet.

Sådana investeringar ska dock göras så att vinsten för alla parter maximeras. Då håller det inte att vika sig för danska intressen och stänga ute godstrafik från HH-förbindelsen. I den frågan måste regeringen, när beslut väl ska fattas, våga hålla fast i Sveriges intressen. Annars kan Danmark gott bygga tunnlarna utan hjälp från svenska staten.

Annons
Annons
Annons
Annons