Annons

Kärnkraftsdebatten blir slapp när säkerheten är så svajig

Innan ny kärnkraft kan bli aktuell måste det till ett högre säkerhetsmedvetande kring dagens.
Ledare • Publicerad 9 november 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Kärnkraftverket Forsmark.
Kärnkraftverket Forsmark.Foto: Forsmarks Kraftgrupp bildarkiv

Kärnkraften står åter högt i kurs. Inte minst Moderaterna och Kristdemokraterna har rest krav på att nuvarande reaktorer ska bevaras och att det ska gå lättare att bygga nya.

Men vad som sällan eller aldrig diskuteras om dagens kärnkraftverk omfattas av tillräcklig tillsyn och om det statliga säkerhetsarbetet kring kärnteknik är gott nog.

Annons

Riksrevisionen pekar i sin senaste rapport på att så inte är fallet. Inte på långa vägar, faktiskt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Strålsäkerhetsmyndigheten får skarp kritik. Sedan 2014 har endast två verk inspekterats vad avser fysiskt skydd, informationssäkerhet och personalsäkerhet.

I den politiska debatten talas numera sällan om kärnkraftens risker. Den förvisso fossilfria energiproduktionen betraktas som säker bortom alla jämförelser. Svenska reaktorer ska inte jämföras med Tjernobyl, säger tillskyndarna; det som hände där kan inte hända här.

Men den sortens önsketänkande kan inte kontrollmyndigheterna hänge sig åt. De allvarligaste bristerna som Riksrevisionen pekar på är just avsaknaden av strategier för hur saneringen efter en kärnkraftsolycka ska genomföras.

Det som hände där måste det finnas en beredskap för att hantera här.

Annons
Annons
Annons
Annons