Annons

Karin Karlsbro: Släpp den snävt nationella synen på klimatet

Hur många kriser klarar vi av att hantera på samma gång?
Karin Karlsbro
Mitt Europa • Publicerad 13 oktober 2020
Karin Karlsbro
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
Skostrejk för klimatet!
Skostrejk för klimatet!Foto: Mikael Persson

Under de senaste månaderna har världens fokus riktats mot pandemin och kampen mot viruset måste fortsätta med full kraft. Men samtidigt pågår den globala uppvärmningen i oförminskad styrka och temperaturrekord avlöser varandra. Så svaret på frågan är egentligen enkelt. Vi måste klara av att ta itu med klimatkrisen på samma gång som vi kämpar mot smittspridning, fortsätter satsa resurser för att utveckla vaccin och ser till att ekonomin får en återstart.

Mitt Europa

Karin Karlsbro

är Europaparlamentariker för Liberalerna, som ingår i partigruppen Renew Europe.

Förra veckan röstade Europaparlamentet om ett förslag till europeisk klimatlag, en historisk kraftsamling för att ställa om till en fossilfri ekonomi. EU:s åtaganden för att minska utsläppen av koldioxid blir med en klimatlag rättsligt bindande.

Annons

På samma sätt som när EU 2006 antog världens då mest ambitiösa kemikalielagstiftning är unionen nu på väg att höja ribban i klimatarbetet och påbörja världens mest ambitiösa klimatarbete. USA har nyligen vänt Parisavtalet ryggen. EU gör nu precis tvärtom och tar på sig ledartröjan.

I arbetet med klimatlagen har mycket av diskussionerna fokuserat på var vi ska sätta målet för hur mycket EU ska sänka sina utsläpp till 2030. EU- kommissionens ordförande Ursula von der Leyen klargjorde nyligen att EU ska bli världens första klimatneutrala ekonomi till 2050 och utsläppen ska minska med minst 55 procent. Liberalerna hade helst sett ett mål på 65 procent. Likväl var det en fantastisk seger att parlamentet förra veckan lyckades enas kring ett mål på 60 procent.

Att sätta ambitiösa klimatmål är extremt viktigt för att klimatomställningen ska genomföras och följas upp. Men det är ännu viktigare att vi har medel för att nå upp till målen, annars blir de bara tomma ord. Det är oroväckande att inte ens klimathotet kan få fler svenska partier, som säger sig vilja rädda klimatet, att släppa den snävt nationella synen på klimatpolitikens lösningar. Vi förlorar tid att på att jobba var för sig i olika takt - ska vi rädda klimatet måste EU-länderna samarbeta mer.

”Att sätta ambitiösa klimatmål är extremt viktigt för att klimatomställningen ska genomföras och följas upp. Men det är ännu viktigare att vi har medel för att nå upp till målen, annars blir de bara tomma ord.”

Att sätta pris på koldioxidutsläpp utifrån principen att förorenar betalar är det mest effektiva metoden som finns för att minska utsläppen samtidigt som man stimulerar innovation. Liberalerna vill, som enda svenskt parti, se en europeisk koldioxidskatt.

Liberalerna vill också att de satsningar på forskning och teknikutveckling som nu görs inom EU även ska kunna riktas in på kärnkraft. Att exkludera detta energislag är ohållbart i ett läge där det övergripande målet för klimatpolitiken måste vara att låta kolet stanna i marken. Liberalerna vill också se ett stopp för alla subventioner till fossila bränslen, även inom jordbruket. Det är också helt avgörande att näringslivet inkluderas och inte ses som fienden. Går den gröna omställningen inte hand i hand med jobbskapande och tillväxt blir det varken realistiskt eller hållbart.

EU är på god väg att sätta riktigt höga klimatmål. Men ska vi kunna leva upp till dem måste vi också kunna presentera trovärdiga, hållbara klimatlösningar. Och fler måste inse att de måste göras på EU-nivå.

Annons
Annons
Annons
Annons