Annons

Kajsa Kettil: Kajsa Kettil: Elsparkcyklarna har spårat ur – Sverige behöver hårdare regler

Sverige är cykelhjälmarnas och bilbältenas land, men också ett land präglat av ängslighet inför att uppfattas som omodernt. Det har ironiskt nog placerat oss längst bak när det gäller hanteringen av elsparkcyklar.
Kajsa KettilSkicka e-post
Ledarkrönika • Publicerad 2 oktober 2021
Kajsa Kettil
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
På andra håll i Europa införs strängare regler för att förhindra olyckor med elsparkcyklar. Det borde Sverige också göra.
På andra håll i Europa införs strängare regler för att förhindra olyckor med elsparkcyklar. Det borde Sverige också göra.Foto: Christine Olsson

Låt oss tänka att vi vill hyra något. Det brukar gå till på följande sätt: Vi väljer ut ett föremål, till exempel en borrmaskin eller en bil. Vi kommer överens med uthyraren om pris och eventuell tidsperiod. Vi borrar eller kör, och lämnar sedan tillbaka föremålet antingen på samma ställe eller på en annan godkänd plats. Utbytet och transaktionen ger uthyraren en ekonomisk vinst samtidigt som kunden får sitt behov tillgodosett.

Låt oss sedan föreställa oss att vi i stället för att åka till den angivna platsen dumpar borren på en lekplats eller överger bilen mitt på motorvägen. Då är det bara en tidsfråga innan en olycka sker.

Annons

Statistiken visar att olyckorna ökar i antal. I veckan presenterade Socialstyrelsen siffror som visar att 4 100 personer förra året vårdades på sjukhus efter en olycka med cykel eller elsparkcykel, att jämföra med 3 400 personer året före.

För bara en vecka sedan inträffade en dödsolycka med just en elsparkcykel, då en äldre man cyklade på en cykelbana nedför en backe. Mitt på vägen stod en elsparkcykel. Exakt hur det gick till är inte fastställt, men klart är att mannen föll och skadade sig så svårt att han avled.

Efter händelsen blossade debatten upp igen, så som den har börjat göra när incidenter med elsparkcyklar inträffar. Det brukar i sin tur gå till enligt följande schema: medier rapporterar om händelsen, varpå det aktuella elsparkcykelföretaget får frågan hur det ser på sitt ansvar. Företaget beklagar den tragiska händelsen, bekräftar att företaget har ett ansvar, meddelar att en intern utredning har inletts och att företaget redan i dag gör väldigt mycket för säkerheten.

Den aktuella kommunen kan också få uttala sig. Här blir det mest svepande önskningar om dialog och att folk inte ska felparkera.

Men en stilla förhoppning om folks sunda förnuft är rätt värdelös om den inte införlivas. För gång på gång påminns vi om problem kopplade till just elsparkcyklar. Många både kör och parkerar korrekt, men när alltför många kör vårdslöst och lämnar fordonet på olämpliga ställen krävs åtgärder.

”Nu bör såväl kommunala som nationella makthavare inse att elsparkcyklarna har spårat ur.”
Kajsa Kettil

Olika metoder har testats. Hastigheten har till exempel sänkts i vissa områden under vissa tider. Särskilda zoner uppmuntrar till vettig parkering. Och i Göteborg anställdes kommunala patrullanter i somras med uppgift att leta upp och felanmäla elsparkcyklar som står på fel ställen (Aftonbladet 13/7). Syftet är gott, men det är rent vansinne att skattebetalarna ska stå för notan. Mer rimligt vore att företagen tog större ansvar för att deras uthyrda fordon återlämnades korrekt.

Vad sägs om ett system där en hyrd elsparkcykel hämtas i ett särskilt ställ och beräknas som återlämnat först när den har placerats i ett likadant ställ? Det är knappast en revolutionerande tanke i hyrsammanhang, men uppfattas uppenbarligen som omöjligt när det handlar om just elsparkcyklar.

Företagen skulle knappast jubla över en sådan regel, som skulle innebära högre kostnader. Och det finns absolut en poäng med att främja mikromobilitet, alltså möjligheten att smidigt transportera sig inom städer. Förutom snabba och enkla transporter för den enskilde trafikanten bidrar fordonen till minskade bilköer och utsläpp.

Men i den typiskt svenska ivern att omfamna ny teknik och haka på trender har en viktig aspekt förbisetts: säkerheten.

På andra håll i Europa har förändringar redan skett. I Paris är 20 respektive 10 kilometer i timmen maxgräns, och fordonen får bara köras på gator och cykelvägar. Men många struntar i reglerna, och efter en dödsolycka i somras där en 32-årig kvinna blev påkörd av två personer på en elsparkcykel hotar nu stadens vice borgmästare med ett totalförbud om inte operatörerna ser till att situationen förbättras (SvD 13/7).

Annons

I Köpenhamn är det sedan årsskiftet förbjudet att parkera elsparkcyklar på kommunal mark, och i Oslo har uthyrningen nyligen stoppats nattetid. I den norska huvudstaden har även antalet fordon begränsats. Orsaken till det är enligt Oslos borgmästare Raymond Johansen att situationen har blivit värre än befarat. Till tidningen Aftenposten (16/7) säger Johansen: ”Nu sätter vi folks trygghet främst och nattstänger alla dagar. Gatorna ska vara trygga och tillgängliga för alla, och det är viktigt.”

Det borde vara viktigt även i Sverige. Det kan visserligen ta lite tid att vänja sig när nya transportmedel gör entré i en stad, och ömsesidig respekt mellan olika sorters trafikanter kan lösa många situationer. Men nu bör såväl kommunala som nationella makthavare inse att elsparkcyklarna har spårat ur. Allmänhetens säkerhet måste väga tyngre än elsparkcykelförares bekvämlighet.

Annons
Annons
Annons
Annons