Annons

Hulta väntar på sina kameror

Langning av droger och annan kriminalitet sker helt öppet på vissa platser i Sverige. De särskilt utsatta områdena kännetecknas av att polisen saknar stöd från civilsamhället och egna resurser för att bekämpa den omfattande brottsligheten.
Ledare • Publicerad 17 augusti 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Kameror är en effektiv och relativt billigt medel för att bekämpa brottslighet på öppna ytor.
Kameror är en effektiv och relativt billigt medel för att bekämpa brottslighet på öppna ytor.Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Otryggheten i utsatta områden är ett allvarligt samhällsproblem. En liten men viktig del av arbetet för att göra det offentliga rummet säkrare och tryggare är att installera övervakningskameror.

Men detta arbete går oerhört långsamt.

Annons

Polisen i Borås har i över ett år försökt sätta upp kameror i stadsdelarna Norrby, Hässleholmen och Hulta. Kablar har dragits, kamerorna ska bara upp.

Men polisens nationella IT-avdelning är överbelastad så installationen har skjuts upp på obestämd tid.

Bråk, skadegörelse och anlagda bränder på Hulta torg är inte längre en nyhet. Men även om det har lugnat ner sig en del under den senaste tiden, förblir efterfrågan på effektiv kameraövervakning stor.

I onsdags lanserade regeringen förslag på åtgärder för att bekämpa drogproblemet i samhället. Satsningar på kartläggning, förnyade strategier och förebyggande åtgärder är på det hela taget vettiga initiativ.

Men när allmänhet och polis på många platser runtom i landet under flera års tid har sagt att droghandeln fortgår på öppen gata måste det till något som går snabbare att få på plats. Det akuta problemet är dock inte avsaknad av strategidokument, utan handling.

Polisen ska i framtiden få bestämma själv var kameror ska finnas enligt regeringens förslag. Men vad gör väl det när den nationella IT-avdelningen inte kan få igång de som redan godkänts? Kapaciteten för lagring av inspelningarna behöver lösas så snart som möjligt. Att en sådan investering har varit bortprioriterad i mer än ett år är inte bara beklagligt utan närapå tjänstefel på högsta nivå.

Att poliser av kött och blod är närvarande på gator och torg är givetvis det allra bästa. Regeringen lovar 10 000 nya poliser, samtidigt blir polisutbildningarna inte fyllda. De som kommer in hoppar ofta av eller byter yrke strax efter att utbildningen är avslutad. Mycket behöver göras för att detta ska fungera.

Den enklaste insatsen för trygghet borde redan vara genomförd: De övervakningskameror som har blivit godkända för installation behöver sättas upp.

De gör nytta i drift, inte i förrådet.

Annons
Annons
Annons
Annons