Annons

Mikael Hermansson: Låt EU ta större plats i riksdagen

Det viktigaste just nu är att göra det tydligt att EU-politik inte utgör en egen dimension eller bara är något som utövas i Bryssel och Strasbourg. Onsdagens partiledardebatt i riksdagen var därför en i alla avseenden positiv upplevelse.
Mikael HermanssonSkicka e-post
Ledarkrönika • Publicerad 13 november 2019
Mikael Hermansson
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
Statsminister Stefan Löfven (S) och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M) under den EU-politiska partiledardebatten i riksdagshuset.
Statsminister Stefan Löfven (S) och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M) under den EU-politiska partiledardebatten i riksdagshuset.Foto: Claudio Bresciani/TT

Det var naturligtvis inte ett sammanträffande, detta att samma dag som riksdagen håller sin första partiledardebatt med EU-tema så skriver 15 svenska Europaparlamentariker i en debattartikel i onsdagens Göteborgs-Posten att ”bristen på EU-perspektiv i samhällsdebatten gör det svårare för medborgare att förstå hur saker fungerar i EU”.

Det faktum att partiledardebatten var den första på 25 år, och att den hölls på just den dag då Sverige röstade för att gå med i EU, är givetvis både välkommet och glädjande. Visserligen blev det precis som jag förutspådde i gårdagens ledare, att redan i första replikskiftet efter statsminister Stefan Löfvens inlägg så hamnade den svenska arbetsmarknadsmodellens framtid i förgrunden.

Annons

Moderatledaren Ulf Kristersson ställde frågan med hänvisning till den debattartikel från LO, PTK och Svenskt näringsliv där risken för minskad egen makt var förklädd till oro inför kommande EU-lagstiftning. Kristersson ville veta hur regeringen avsåg att freda den svenska modellen från att ersättas med lagstadgad minimilön i hela unionen. Löfvens svar var visserligen vagt formulerat, men budskapet var entydigt: En sådan lagstiftning kommer inte att konkurrera med den svenska arbetsmarknadens funktionssätt.

Det mesta talar för att Löfven har rätt i det antagandet. Så också om att just frågan om lagstiftad minimilön på EU-nivå har varit aktuellt långt innan den sociala pelaren gjorde sitt inträde i sammanhanget. Men statsministern kommer ändå inte undan ansvaret för att minimilönefrågan flyttats från den politiska periferin till den tillträdande EU-kommissionens agenda för de första 100 dagarna. Toppmötet i Göteborg innebar en nystart för en utveckling där allt fler sociala och arbetsmarknadspolitiska frågor kan komma att bli föremål för EU-lagstiftning. En annan sådan känslig fråga är den om en EU-gemensam arbetslöshetsförsäkring; de ideella argumenten för en sådan är ovedersägliga. Det är rimligt att alla EU-medborgare ska tillförsäkras ett gott inkomstskydd i händelse av arbetslöshet. Att det politiskt sett kan bli svårsålt i de rikare medlemsländerna får nog betraktas som givet. Det hindrar dock inte att de sociala skillnaderna måste minska mellan EU-länderna.

Två besked gjorde partiledardebatten särskilt minnesvärd:

Ulf Kristersson markerade mot Kristdemokraternas och Vänsterpartiets initiativ för att blockera att regeringen ska kunna gå med på avgiftshöjningar i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget. ”Börjar man vifta med veton då försvinner man helt ur diskussionen”, var Kristerssons statsmannamässiga svar på inviten att delta i blockaden.

Regeringen intar en ny hållning och förordar att unionen går från enhällighet till kvalificerad majoritet inom den gemensamma utrikespolitiken vad avser mänskliga rättigheter och internationella konflikter. Detta är i alla avseenden en stor nyhet som har stora möjligheter att kunna genomföras. Redan i EU-valrörelsen förordades den omläggningen av de forna Allianspartierna.

Riksdagen har allt att vinna på att hålla fler partiledardebatter med EU-tema. Det skulle göra unionen mindre främmande och på ett påtagligt sätt visa det uppenbara i att EU-politik inte är en egen gren och definitivt inte något – med all respekt för de insatser som många svenska EU-parlamentariker gör – som bara utövas i Bryssel och Strasbourg.

Annons
Annons
Annons
Annons