Annons

Jytte Guteland: Hur giftig är den nya EU-kommissionen?

I veckan tillträder den nya EU-kommissionen. Den har sagts vara den mest klimat och miljöinriktade kommissionen någonsin.
Jytte Guteland
Inpass från vänster • Publicerad 4 december 2019
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
Ursula von der Leyen och hennes handgångna män och kvinnor i den nya EU-kommissionen. Hur giftiga är de egentligen?
Ursula von der Leyen och hennes handgångna män och kvinnor i den nya EU-kommissionen. Hur giftiga är de egentligen?Foto: Jean-Francois Badias

Det om något är viktigt med tanke på vilka utmaningar vi står inför, att ställa om så att vi stoppar den globala upphettningen och respekterar Parisavtalets 1,5 grader, men också den utarmning av biologisk mångfald som vi står inför med fler arter som riskerar dö ut, än vi sett sedan dinosauriernas tid.

För min del handlar den här veckan om såväl klimat som kemikalier. Denna vecka inleds COP25 i Madrid. Från Europaparlamentets sida har vi förberett klimatkonferensen genom att anta en rad krav som innebär att vi ska öka takten. Vi kräver bland annat att EUs medlemsländer snabbar på reduktionen av koldioxid till år 2030, från dagens 40 procent till till 55 procent. Inte ens detta är tillräckligt men vi måste starta där för att få med oss medlemsländer som just nu inte är beredda att röra sig snabbare. Vi kräver också stopp på subventioner av fossila energiprojekt, vilket inte är en dag för tidigt! Vi kan självklart inte fasa ut klimatutsläppen med ena handen och investera i dem med den andra. 

Förra veckans snackis var ändå att vi lyckades få med parlamentet på att anta ett klimatnödläge som jag förhandlade. Det var svettigt att få de andra grupperna att enas. Den konservativa gruppen spjärnade emot eftersom de tyckte att ordet klimatnödläge var för ”extremt”. Den gröna gruppen spjärnade emot eftersom de ville ha en egen deklaration med alla deras favoritfrågor inskrivna och tyckte att det var för svårt att jämka sig. Tack och lov tog de flesta förnuftet till fånga och beslutade sig för att rösta för den gemensamma deklarationen. Den kommer att få betydelse och hjälpa till när vi pressar på i såväl klimatförhandlingar om lagstiftning som i förhandlingar om budgetfrågor.

Annons

Även biologisk mångfald och kemikalier är på agendan denna vecka. Vi röstar i miljöutskottet om hur vi ska värna biologisk mångfald och vilka positioner vi ska ha inför FN- konferensen om biologisk mångfald som går av stapeln i Kina nästa år. Vårt fokus från min politiska grupp är bland annat att få ner nivåerna av bekämpningsmedel som vi nu ser användas i stor skala i jordbruket. Dessa är skadliga för bin och insekter, som i sin tur påverkar hela kretsloppet. Vi måste tydligare koppla användningen av bekämpningsmedel till de stöd jordbruket får från EU.

Sist men inte minst denna vecka. Jag ska i Bryssel presentera det blodprovsresultat vår före detta utrikesminister och miljökommissionär Margot Wallström och jag genomförde i år för att se hur mycket kemikalier vi har i blodet. Resultatet visar bland annat analyser av klorparaffiner. Koncentrationer av dessa hormonstörande miljöföroreningar var anmärkningsvärt höga i våra test och i nivå med de halter som uppmättes av PCB och DDE för 50 år sedan. De senare har reglerats och fasats ut, men nu ser vi alltså nya miljögifter som vi måste reglera för att skydda människors hälsa! Det är dags att sätta också kemikalierna i centrum för EU-politiken. Jag ska kräva att miljö- och havskommissionären respektive hälsokommissionären också testar sig, så vi får fart på dem!

Annons
Annons
Annons
Annons