Jytte Guteland: Aktiv klimatpolitik ger dubbla vinster

Nyss tillbaka från julledighet och turer i längdskidspåret, noterar jag ännu tydligare Bryssels dåliga luftkvalitet.
Jytte Guteland
Mitt Europa • Publicerad 12 januari 2019
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
Den blågrå luften i Bryssel är inget att fylla lungorna med.
Den blågrå luften i Bryssel är inget att fylla lungorna med.Foto: Mikael Hermansson

Det blir alltid så påtagligt hur ofräsch luften känns här, när jag återvänder efter några dagar med frisk lantluft. I Bryssel känner jag ett starkt motstånd mot att jogga längs gatorna, eftersom jag vill andas in så lite som möjligt av avgaserna.

Genom en miljöorganisations mätningar av luftkvaliteten fick jag nyligen veta att just min gata är en av Bryssels tre värsta, när det handlar om just bilavgaser.

Före jul ingick jag i Europarlamentets förhandlingsdelegation på den stora klimatkonferensen i Katowice, Polen. Katowice är en industristad, men också en stad där koleldning fortfarande används för att värma upp en stor del av husen.

Den enda kvällen vi vandrade längs gatorna i city slogs jag av lukten. Den svaga men ändå tydliga eldlukten. Väldigt annorlunda än Bryssels avgaser, men lika avskräckande för mig som är bortskämd med Sveriges rena luft.

Luftföroreningar är det som skördar flest liv i världen, fler än sjukdomar som HIV och malaria.

På fem år har luftföroreningarna ökat med åtta procent och spås dubbleras till år 2050. Värst drabbas barn, sjuka och äldre.

Vid klimatkonferensen i Katowice hade vi många möten för att pressa världens länder att anta ett avtal för att leva upp till de klimatlöften som den tidigare Pariskonferensen beslutat om. Det viktigast är att uppvärmningen i världen ska ner väl under 2 grader och närma sig 1,5 grader.

Ett av de mer minnesvärda mötena blev mötet med den Internationella Energibyrån (International Energy Agency, IEA). De berättade att en aktiv klimatpolitik är ett av de bästa verktygen för att få ner luftföroreningarna i världens stora städer. Genom klimatinsatser kan vi halvera luftföroreningarna.

Man kommer alltså åt hälften av luftföroreningarna genom insatser som inte ens främst syftar till att reducera dessa. Snacka om dubbelvinst.

Det budskapet gjorde mig verkligen exalterad. Inte bara för Europas del utan också för att detta ger bättre förhandlingskraft gentemot många länder som idag lider svårt av luftföroreningar.

Min bild är också att lokala företrädare, som borgmästare och kommunalråd, kan göra stora insatser för klimatet. Tillsammans med regioner överglänser de ibland i handlingskraft de nationella nivåerna i politiken. Exempelvis i USA just nu.

Om världens städer samlas för att tala om hur de tillsammans kan tackla luftföroreningarna och samtidigt rädda klimatet, så ger det stora vinster för människors liv, både nu och i framtiden.

Larmrapport efter larmrapport visar tydligt att vi måste ställa om till en mer hållbar utveckling. För jordens, för världens arters och för vår egen överlevnad.

Koldioxid och andra klimatutsläpp, NOx-partiklar och andra luftföroreningar måste ner. Politiken måste vara beslutsam, handlingskraftig och stark gentemot påtryckning från kortsiktiga intressen.

Min nyårsförhoppning är att världens städer ska tävla om att rädda klimatet för luftkvalitetens skull och att EU ska anta starkare egna klimatmål i kölvattnet av klimatkonferensen i Katowitce - konferensen som inte riktigt levde upp till de förhoppningar som klimatdebattåret 2018 laddade för och som framtiden hade behövt.