Annons

Christofer Fjellner: Ingen plats för ineffektiva klimatåtgärder

Om klimatförändringarna är så allvarliga och akuta som vi gör gällande har vi varken tid eller råd att göra andra insatser än de som gör allra störst skillnad.
Christofer Fjellner
Mitt Europa • Publicerad 13 april 2019
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
”Vi sitter alla i samma klimatbåt och svensk klimatpolitik måste därför förhålla sig till omvärlden”, skriver Christofer Fjellner i sin EU-krönika i dag.
”Vi sitter alla i samma klimatbåt och svensk klimatpolitik måste därför förhålla sig till omvärlden”, skriver Christofer Fjellner i sin EU-krönika i dag.Foto: Charlie Riedel

Sverige och EU måste inte bara föra en politik som snabbt minskar utsläppen, vi måste visa att det går att förena omställningen med en fortsatt ekonomisk utveckling och stärkt konkurrenskraft. Klimatpolitiken måste helt enkelt vara effektiv.

Men när regeringen tillsammans med stödpartierna Centerpartiet och Liberalerna häromdagen presenterade sin vårändringsbudget var hänsyn till effektiviteten i politiken som bortblåst. Regeringen drar ner på stödet till internationella åtgärder, en satsning som av både forskare och experter bedöms som effektiv. I stället lägger den ytterligare 760 miljoner kronor på det så kallade Klimatklivet där stöd ges till lokala klimatinvesteringar, som klimatångestterapi där deltagarna får lära sig att laga vegansk mat och cykla elcykel. Det är en satsning som både statliga Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet föga förvånande har dömt ut som ineffektiv.

Annons

Sverige ska göra mest i EU och EU mest i världen. Men regeringens strävan att gå i bräschen för det globala klimatarbetet riskerar att få sig en rejäl törn om insatserna som vi faktiskt genomför inte gör skillnad på riktigt. Sverige kommer aldrig att inspirera andra genom dyra satsningar med begränsade resultat. För faktum är att Sveriges viktigaste bidrag till kampen mot klimatförändringarna inte är våra egna utsläppsminskningar i sig, utan att vi lyckas inspirera andra länder.

Sverige står nämligen för en promille av världens utsläpp. EU för mindre än tio procent. Om Sverige och för den delen EU når nollutsläpp i morgon räcker inte det. Ska vi klara att ställa om samhället i en grönare riktning måste stora utsläppsländer som Kina, USA och Indien följa i våra fotspår. Kina släpper redan i dag ut mest i absoluta tal och mer per capita än EU. Kinas utsläppsökning 2017 var lika stor som Belgiens totala utsläpp samma år, ett land med ungefär lika många invånare som Sverige.

Vi sitter alla i samma klimatbåt och svensk klimatpolitik måste därför förhålla sig till omvärlden. Det borde helt enkelt inte finnas plats för ineffektiva åtgärder. I stället måste politiken visa att det är möjligt att minska utsläppen, på samma gång som ekonomin växer och konkurrenskraften för våra företag stärks.

Men regeringens klimatpolitik är risken stor att Sverige blir ett avskräckande exempel snarare än en inspirationskälla för andra. För få är intresserade av att delta i en tävling om vem som kastar mest pengar om inte i sjön, så på klimatångestterapi.

Annons
Annons
Annons
Annons