Christofer Fjellner: Kina ett större hot än USA

På torsdagen godkände EU:s medlemsstater strafftullarna på amerikanska varor, som ett svar på USA:s stål- och aluminiumtullar. De amerikanska tullarna är ett flagrant brott mot den regelstyrda världshandeln och understryker den kris som Världshandelsorganisationen WTO befinner sig i.
Christofer Fjellner
Publicerad 15 juni 2018
Detta är en personligt skriven text i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Den kinesiske utrikesministern Wang Yi under ett möte med sin amerikanske motsvarighet Mike Pompeo under en presskonferens i Washington 23 maj.
Den kinesiske utrikesministern Wang Yi under ett möte med sin amerikanske motsvarighet Mike Pompeo under en presskonferens i Washington 23 maj.Foto: Andrew Harnik

Trumps ensidiga beslut är ett felaktigt. Men det långsiktigt största hotet mot den regelstyrda världshandeln och WTO är inte Trump, utan Kina med dess statskapitalistiska system. Det snedvrider konkurrensen och sätter principen om lika villkor för handeln mellan länder ur spel. Lika viktigt som det är att EU här och nu står enad i sitt svar mot Trumpadministrationen, lika viktigt är det att EU samarbetar med USA för att hantera Kina och reformera WTO.

Världshandelsorganisationen har två huvudsakliga uppgifter. För det första att fungera som ett forum för multilaterala frihandelsförhandlingar. För det andra att upprätthålla och se till att redan överenskomna regler för handeln i världen följs. Fastän WTO befinner sig i en prekär situation - chansen att få till stånd en övergripande liberalisering av världshandeln är liten - har organisationen en viktig roll att spela. Men det förutsätter att den reformeras. Som ett litet och exportberoende land är Sverige extra beroende av att handel styrs av gemensamt överenskomna regler. För i i frånvaron av regler blir den starkes makt lag.

När Kina blev medlem i WTO 2001 lovade landet att genomföra nödvändiga ekonomiska reformer. Men snart 20 år senare går reformerna i fel riktning och Kina för allt oftare en politik som snedvrider världshandeln. Det handlar om alltifrån subventioner i stålproduktionen, krav på att produkter ska innehålla kinesiska komponenter till brister i skyddet av den intellektuella äganderätten och hinder för investeringar i landet. Det är uppenbart att förhoppningar om att Kina ska förändras inte har infriats och att regelverket i WTO inte har varit tillräckligt starkt för att hantera landet.

Tillsammans med USA och Japan har EU ett samarbete för att hantera Kina. Det bör vidareutvecklas och gemensamt bör man dra Kina inför domstol i WTO för stävja regelbrotten och skapa en jämn spelplan för handeln. Det är en process som skulle underlättas betydligt om om tvisterna löstes snabbare än i dag. Men det är klart att USA:s egna regelbrott försvårar detta samarbete.

Den amerikanska administrationen agerar på ett nyckfullt och skadligt sätt genom att införa sina tullar. Men EU måste ändå försöka åstadkomma en förändring av WTO tillsammans med USA. För i valet mellan ett WTO som faller samman och ett seriöst försök att reformera organisationen måste EU välja det senare. Det handlar om att stå upp för den regelstyrda handeln. Det är nämligen en garant för jobb, tillväxt och ekonomiskt välstånd i hela världen. Särskilt för små handelsberoende länder som Sverige.

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.