Annons

Fa(s)aden har rämnat i Borås

Socialdemokraternas stora ras i BT:s opinionsmätning är uppseendeväckande men inte oväntat. Det handlar till inte obetydlig del om att fasaden har rämnat.
Ledare • Publicerad 7 februari 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Röda fanor i all ära. Färgen på partikulturen i Borås har under året visat sig bestå av många nyanser av grått.Foto: Jan Pettersson

En opinionsmätning kan säga långt mer än av vad de enskilda kolumnerna visar. Vad som är vad bakom resultaten i en opinionsmätning tål alltid att diskuteras. Den som Novus gjort för Borås Tidning och som publiceras i dag, pekar på en dramatisk nedgång för Socialdemokraterna i Borås. På samma gång bekräftar den bara en trend som vid det här laget har pågått i decennier. Enstaka hack i kurvan förändrar i inte något väsentligt av bilden av ett parti som går i otakt med tiden.

En klen tröst, kan det tyckas, att det går lika dåligt på riksnivå just nu. Inte minst när det historiskt svaga resultat som Socialdemokraterna i Borås nu tvingas skylta med på goda grunder kan sägas vara självförvållat.

Annons

De utbrott av missriktad harm och sårad självkänsla som stadens ledande s-politiker har ägnat sig åt efter att BT under försommaren 2019 inledde sin granskning av de inre livet i partiet, har varit en ögonöppnare för många. Bakom fasaden visade det sig inte bara råda omfattande motsättningar, det var dessutom en hel del i det inre livet som stank ganska så rejält – inte minst den ruttna kvinnosyn som verkar ha odlats inom den så kallade bastuklubben.

Men bakom de gubbiga gapflabben fanns något mer systematiskt. Det går inte att bortse från att det vid det här laget är två ledande kvinnliga politiker, före detta kommunalråden Lena Palmén och Malin Carlsson, som jagats bort av sina egna partivänner från sina uppdrag. Det är ett samband som inte utan vidare låter sig avvisas.

Den som följt Boråspolitiken genom åren vet att det inte lönar sig att bli förvånad av något. Och det är sannerligen inte bara socialdemokrater som inte håller vad de lovar. Men det som genom BT:s avslöjanden har blivit uppenbart är att mycket av den energi som partiet företrädare ända har haft, snarare borde ha gått till ett kraftfullt ledarskap istället för att till varje pris upprätthålla en fasad.

En fasad som nu har rämnat.

Det kan dessutom tyckas vara en svaghet, att det i ett parti som identifierar sig som en folkrörelse kan existera en sådan toppstyrning som den som Socialdemokraterna i Borås så uppenbart lider under. De starkaste reaktionerna mot vad som avslöjats kommer från LO-facken i Västsverige, inte från partimedlemmarna lokalt.

Det är också arbetarrörelsens fackliga gren som kräver alla ledande aktörers avgång. Hittills är det bara två – Per Carlsson och nu i veckan Kent Hedberg, mannen som förde bastuprotokollen – som delvis har lämnat sina uppdrag. Avgångskraven som riktats mot de som av facken pekas ut som de centrala aktörerna i sammanhanget – Ulf Olsson och Petter Löberg – har ännu inte besvarats.

De många upprepningarna om att ”det är medlemmarna som bestämmer” ska i ljuset av toppstyrningen och den milt sagt osunda partikulturen tas för vad de är.

Novus mätning för BT:s räkning innehåller givetvis mer än bara ett underlag för att förstå vad som hänt med Socialdemokraterna i Borås. Den visar också på att S stora nedgång öppnar för en annan maktkonstellation efter nästa val. De forna Allianspartierna får 42 procent medan vänsterblocket med S, V och MP stannar på 39, 4 procent. Sverigedemokraterna står i en sådan uppdelning vid sidan av med sina 18,2 procent, en ökning på 2,7 procentenheter.

På riksnivå befinner sig Moderaterna och Kristdemokraterna tveklöst på längre avstånd till Centerpartiet och Liberalerna än till Sverigedemokraterna. Jimmie Åkessons ”konservativa block” har visserligen ännu inte tagit någon fastare form, men onekligen har det uppstått ett de facto-samarbete där M och KD inte gör allt för stort motstånd mot att räknas in i det sällskapet.

Det får förbli en öppen fråga om det skulle kunna bli aktuellt med ett sådant ”konservativt block” även i Borås. Oavsett vilket skulle M, KD och SD utifrån dagens opinionsmätning inte få tillräckligt många röster för egen majoritet.

Annons

Men inte minst Moderaterna har haft den goda smaken att tidigare tydligt markera avstånd mot en sådan gemenskap. Den rakryggade hållningen ska partiet se till att försöka behålla.

Mikael HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons