Annons

Anela Murguz: Dokumenten är återställda men inte förtroendet

Det går inte att tolka de raderade dokumenten som annat än ett försök att mörka ett haveri.
Anela MurguzSkicka e-post
Ledare • Publicerad 20 september 2023
Anela Murguz
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
Borås stad verkar för medborgarna, inte för mediebilden.
Borås stad verkar för medborgarna, inte för mediebilden.Foto: Johan Valkonen

Under flera år försökte barn på en skola i Borås larma för personal om vad de utsattes för av en lärare. De märkte också att något inte stod rätt till med den anställde. Skolledningen höll till och med samtal med personen i fråga.

När mannen i oktober i fjol åtalades för ett antal brott, däribland sexualbrott mot barn, kallade Borås stad till pressträff. Budskapet var att mannen lurat kommunen, att han var en så kallad dubbelnatur och att man brustit i sina rutiner. En extern utredning tillsattes för att titta närmare på hanteringen och fram trädde bilden av en kommun som förmådde att ta ansvar i en svår situation. För man ska komma ihåg att det är svårt att upptäcka sexualbrottslingar i tid, inte minst då dessa sällan är dömda för brott sedan tidigare.

Annons

Någonstans i samma veva raderas ett stort antal dokument som gäller läraren, förmodligen i hopp om att dessa uppgifter inte ska nå ut till media. Och med tiden framkom även att det visst fanns en kännedom om problematiken kring den tidigare anställde och hans sätt att vara mot elever. Man kan därmed inte säga att personen, som sedermera dömdes till fängelse i tingsrätten för sexualbrott mot sammanlagt 15 elever, hade lurat kommunen. Det handlade aldrig om att man inte upptäckte avvikande beteenden, för det hade man gjort. Man lät bli att agera mot avvikelserna.

Den enda dubbelnaturen här var således Borås stad.

”På ett sätt följer haveriet ett tydligt mönster där offentliga institutioner är mer måna om den bild som eventuellt kan målas upp av dem i media, än det ansvar de har utifrån sina roller och gentemot medborgarna.”

I veckan har de raderade dokumenten återskapats, vilket BT (19/9) kunde berätta om på nyhetsplats. Förfarandet har förvisso kritiserats kraftigt, inte minst i den externa utredningen och av kommunens revisorer, vilket tyder på att man tar det inträffade på allvar. Men det är fortfarande oklart vem eller vilka som raderat dokumenten och varifrån ordern om att radera dokumenten kom.

På ett sätt följer haveriet ett tydligt mönster där offentliga institutioner är mer måna om den bild som eventuellt kan målas upp av dem i media, än det ansvar de har utifrån sina roller och gentemot medborgarna.

I förlängningen påverkar det här agerandet alla boråsare. Men mitt i allt detta finns de barn som tillsammans med sina familjer blivit utsatta för det värsta tänkbara. Om inte annat så borde korten ha lagts fram från första början för deras skull, med tanke på att man lät bli att agera mer kraftfullt när de första incidenterna kring den tidigare anställde började uppdagas.

Nu har det visat sig att det går att återställa raderade dokument, ja till och med vissa raderade mejl har gått att återskapa. Men att återskapa ett förtroende är betydligt svårare än så.

Annons
Annons
Annons
Annons