Annons

Anela Murguz: Det våras för de små kommunerna

Under pandemin har fler svenskar insett fördelarna med att bo på mindre orter. Nu måste orterna anstränga sig för att behålla dem – och locka fler nya invånare.
Anela MurguzSkicka e-post
Ledare • Publicerad 9 mars 2022
Anela Murguz
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
Fler flyttade in än från Svenljunga förra året. En trend som kan hålla i sig.
Fler flyttade in än från Svenljunga förra året. En trend som kan hålla i sig.Foto: Jennie Johansson

”Det finns en byanda här om jag tycker är mysig och välkomnande”. Så beskriver Stina Hannedahl sin nya hemort Svenljunga i en artikel i BT (22/2). Hon är en av de 808 personer som flyttade dit förra året.

Under året hade bara 690 personer lämnat Svenljunga, vilket innebär en befolkningstillväxt på totalt 1,04 procent jämfört med minus 0,27 procent föregående år. Som också framgår av artikeln har samtliga kommuner i Sjuhärad fått en befolkningsökning, men för mindre kommuner som länge påverkats av utflyttningar är det särskilt glädjande.

Annons

Den mycket enkla förklaringen till denna trend stavas pandemi. När restriktioner om bland annat distansarbete infördes fick de som hade möjlighet att arbeta hemifrån mer flexibilitet i sin vardag. Det ledde inte bara till de många fördelar som brukar lyftas upp vad gäller distansarbete – som till exempel att lättare få ihop familjelivet med alla hämtningar och lämningar på förskolan – utan resulterade också i att många omvärderade sin bostadssituation.

”Mindre kommuner kan inte rulla tummarna i hopp om att pandemieffekterna ska hålla i sig.”

Att inte vara knuten till en specifik arbetsplats på en specifik ort (ofta en större sådan) gjorde att fler passade på att flytta en bit utanför de större städerna. Det lugn, den närhet, och inte sällan även den starka sammanhållning som brukar prägla mindre orter, har visat sig vara något som många har saknat i sin vardag.

Och mycket riktigt erbjuder mindre orter och platser något annat än det höga tempo och den stress som finns i större städer. Men mindre kommuner kan inte rulla tummarna i hopp om att pandemieffekterna ska hålla i sig och som kommunchefen Magnus Nilsson betonar är det bra om de som flyttar till orten kan bidra till det allmänna.

Det förutsätter dock att de mindre orterna erbjuder dessa grupper något som storstäderna inte kan. Något som det finns gott om potential för när det gäller en mer flexibel tillvaro. De som är i behov av detta, kanske mer än någon annan grupp, är småbarnsfamiljer som ofta är mitt uppe i en karriär.

Dessutom har den svenska debatten om landsbygden länge handlat om främst två aspekter; dels utflyttningen till större städer, dels om att det sällan finns jobb i mindre orter. Så är inte fallet i Svenljunga, men då måste folk i större kommuner bli varse de möjligheter som finns.

Till syvende och sist ska man inte underskatta kommuner som ger valuta för pengarna. Svenljunga har det senaste året planerat för skattesänkningar utan att för den delen tumma på kommunens grunduppgifter; som bland annat utbildning. Så agerar en kommun som insett vad dess uppgift går ut på.

Annons
Annons
Annons
Annons